Pošta vydala známku s Kristologickým motívom

49

Slovenská pošta vydala 11. 11. 2022 poštovú známku „Vianoce 2022: Kristologické motívy v diele P. M. Bohúňa (1822 – 1879)“ s nominálnou hodnotou 0,65 €. Poštová známka rozmerov 26,5 × 33,9 mm, vrátane perforácie, vyšla vo forme tlačového listu s 50 známkami. Známku vytlačila  technikou ofsetu spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o. Motív známky je tvorený detailom oltárneho obrazu „Kráľovná nebies“ z rokov 1850 – 1859, ktorý P. M. Bohúň namaľoval pre kaplnku v obci Krivé na Orave, pričom v súčasnosti je v zbierkovom fonde Etnografického múzea SNM v Martine. Súčasne s poštovou známkou vyšla obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a s dátumom 11. 11. 2022 a domicilom mesta Veličná. Na FDC je zobrazený celý oltárny obraz „Kráľovná nebies“, výrez z ktorého je na poštovej známke. Motívom FDC pečiatky je hviezda. FDC vytlačila technikou digitálnej tlače spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o. Autorom grafickej úpravy poštovej známky, FDC a autorom FDC pečiatky je Mgr. art. Peter Nosáľ.

Slovenská pošta