Postupy ukončenia domácej izolácie a hospitalizácie u osôb s COVID-19

168

Hlavný hygienik vydal už 6. aktualizáciu Usmernenia v súvislosti so súčasným stavom koronavírusu na Slovensku. Uvádza v nej aj postupy ukončenia domácej izolácie a hospitalizácie u osôb s COVID-19. Plné znenie nájdete TU.

Domáca izolácia trvá minimálne 14 dní. Vzorky na dôkaz vírusovej RNA sa odoberajú s odstupom minimálne 24 hodín.

Postup ukončenia domácej izolácie u symptomatických osôb infikovaných SARS-CoV-2, ktorí boli laboratórne potvrdení

U symptomatických osôb po ústupe príznakov a / alebo najskôr tri dni po ústupe horúčky bez používania antipyretík: dve negatívne vzorky na dôkaz vírusovej RNA. Domáca izolácia pre rodinných príslušníkov sa takisto ukončuje po ich dvoch negatívnych vzorkách na dôkaz vírusovej RNA v tom istom čase ako u symptomatickej osoby.

– Postup ukončenia domácej izolácie asymptomatických osôb infikovaných SARS-CoV-2, ktorí boli laboratórne potvrdení

U asymptomatických osôb musia byť dve negatívne vzorky na dôkaz vírusovej RNA odobrané najskôr 14 dní po počiatočnom pozitívnom výsledku. Domáca izolácia pre rodinných príslušníkov sa ukončuje po ich dvoch negatívnych vzorkách na dôkaz vírusovej RNA v tom istom čase ako u asymptomatickej osoby.

– Postup ukončenia domácej izolácie u osôb bez laboratórneho vyšetrenia, ktoré mali počas domácej izolácie klinické príznaky akútneho respiračného ochorenia

U symptomatických osôb po ústupe príznakov: dve negatívne vzorky na dôkaz vírusovej RNA odobrané po ústupe príznakov a / alebo najskôr tri dni po ústupe horúčky používania antipyretík. Domáca izolácia pre rodinných príslušníkov sa ukončuje v tom istom čase ako u symptomatickej osoby.

– Postup ukončenia domácej izolácie u osôb bez laboratórneho vyšetrenia, ktoré nemali počas domácej izolácie klinické príznaky akútneho respiračného ochorenia

Domáca izolácia sa ukončuje 14. dňom jej trvania. Domáca izolácia pre rodinných príslušníkov sa ukončuje v tom istom čase.

– Prepustenie z izolácie hospitalizovaných symptomatických osôb infikovaných SARSCoV-2 do domácej izolácie, ktorí boli laboratórne potvrdení

Telesná teplota má normálne hodnoty a tento stav pretrváva viac ako tri dni. Respiračné príznaky sa významne zlepšili. Zápal pľúc vykazuje zjavné známky absorpcie. Pacient môže byť prepustený do domácej izolácie. Ďalej postupovať podľa bodu 1a. Pacientom prepusteným z nemocnice sa do prepúšťacej správy uvedie nasledujúca informácia: „Pacient je povinný informovať dištančnou formou (telefonicky/e-mailom) svojho všeobecného lekára o svojom prepustení z nemocnice, liečbe COVID-19 a nariadení 14-dňovej domácej izolácie.“

– Dopravu pacientov po prepustení z hospitalizácie a pacientov, ktorí boli vyšetrení ale neboli hospitalizovaní, zabezpečuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom poskytovateľov dopravnej zdravotnej služby (DZS).

Zdroj: ÚVZ SR