Potravinová pomoc pre Púchovčanov

343

Slovenská katolícka charita zo Žiliny vo štvrtok 9. marca pomáhala rozdávať balíky potravinovej pomoci na katolíckej fare v Púchove.

Program spolufinancovaný Európskou úniou je zameraný na zmiernenie potravinovej a materiálnej núdze odkázaných osôb. Ide o osoby žijúce v domácnostiach a osoby, ktorým je poskytovaná sociálna služba v útulkoch. Konečným príjemcom potravinových balíčkov sú v prvom rade rodiny s nezaopatreným deťmi, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, invalidi a ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí nemajú príjem zo zárobkovej činnosti.

Sekundárne sú príjemcami pomoci aj iné osoby v mimoriadne nepriaznivej alebo krízovej životnej situácii. Za takú situáciu sa považuje životná situácia krátkodobého charakteru, z ktorej sa občan alebo rodiny nedokážu sami dostať vlastným pričinením, ak má osoba príjem pod úrovňou životného minima, pri náhlom vážnom ochorení živiteľa rodiny, pri strate živiteľa rodiny, osoby a rodiny zasiahnuté živelnými pohromami a pod.

Jednotlivec spĺňajúci podmienky má nárok na 1 potravinový balíček. Rodina s nezaopatrenými deťmi má nárok na 2 a viac potravinových balíčkov (podľa počtu detí). V Púchove získalo 32 občanov 39 potravinových balíčkov. Balíček obsahoval cestoviny, ryžu, fazuľu, hrach, šošovicu, olej, cukor, múku, mäsové a rybacie konzervy, instantné polievky, paradajkový pretlak a sušené mlieko. Priložený hygienický balíček obsahoval zubnú kefku a pastu, mydlo a šampón.

Distribúciu potravinových balíkov na Slovensku organizuje okrem Slovenskej katolíckej charity aj Červený kríž.

charita 008