Pracovisko materskej školy v Hloži skrášľuje svoj areál

88

Hoci hložské elokované pracovisko Materskej školy Beluša je už viac ako mesiac zatvorené, v jeho areáli sa udiali zmeny, ktorým sa deti po návrate určite potešia.
K súčasným preliezkam, kolotoču či pieskovisku pribudlo v areáli nové detské ihrisko s veľkou preliezkou a s hojdačkami, dvomi samostatnými hojdacími koníkmi a oddychovými lavičkami postavenými okolo kmeňov ihličnanov. Deti tak budú mať po návrate nové možnosti, ako spolu príjemne, zábavne a hlavne v pohybe tráviť čas vonku.
Ak bude nasledovné mesiace epidemiologická situácia priaznivá a nepreruší sa predškolská dochádzka, novú hraciu plochu naplno využijú aj deti, ktoré budú prijaté na základe zápisu bez osobnej účasti detí dňa 04.05.2021.
Novinka na školskom dvore sa zrealizovala vďaka sponzorskej pomoci, ktorú si vedenie materskej školy i obec Beluša ako zriaďovateľ školy veľmi cení.
„Každý školský rok sa snažíme o nové zveľadenie prostredia interiéru a exteriéru materskej školy. Darí sa nám to nielen vďaka nášmu zriaďovateľovi obci Beluša, Rodičovskému združeniu pri materskej škole, podávaním projektov, ale samozrejme aj vďaka ochotným sponzorom, ktorí nám rôznym spôsobom pomáhajú. Za čo im ďakujem a vážim si ich prístup k našej materskej škole“ objasňuje riaditeľka MŠ Beluša Mgr. Irena Gulišová.
Nejde o ojedinelú pomoc ochotných darcov. Materská škola sponzorsky vylepšila vybavenie tried, v súčasnej dobe viacerí pomohli s nákupom stojanov na dezinfekciu, dezinfekčných prostriedkov či kompletnou dezinfekciou jednej z budov.
„Teší ma, že vonkajšie priestory hložského areálu materskej školy sú atraktívnejšie a veľmi oceňujem ochotu sponzorov. Veď investícia do detí je tou najlepšou cestou. Preto obec Beluša pokračuje v snahe budovať ďalšie detské ihriská na vybraných plochách v Hloži a v Belušských Slatinách, ktoré by mali byť zrealizované v priebehu prvého polroka tohto roka“, dopĺňa Ján Prekop, starosta obce.

Zdroj: OcÚ Beluša