Považskobystrickí múzejníci prezentovali púchovskú modrotlač

121

V dňoch 22.-24. septembra 2020 sa v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi uskutočnil XXIV. ročník celoslovenskej etnologickej konferencie Etnológ a múzeum s tematickým zameraním na modrotlač.

Program zasadnutia bol rozdelený do štyroch prednáškových blokov, v ktorých múzejníci prezentovali nielen poklady svojich zbierkových fondov, ale aj prebiehajúce vedecké výskumy pracovníkov múzeí, pestrú výstavnú, vzdelávaciu a kultúrnu činnosť.

Uvedeného stretnutia sa zúčastnili aj pracovníci Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici. Etnológ Mgr. Jozef Mihálik priblížil poslucháčom zbierku perrotinových modrotlačových foriem, ktoré múzeum nadobudlo od rodiny Trnkovcov z Púchova. Okolnosti ich vzniku sú zatiaľ pre múzejníkov neznáme a sú predmetom ďalšieho skúmania. Časť foriem je napadnutá drevokazným hmyzom, preto sa J. Mihálik v súčasnosti venuje aj ich ošetrovaniu a konzervovaniu. Súbežne s výskumom a ošetrovaním prebieha katalogizácia foriem a ich digitalizácia – fotografovanie a archivácia snímok v elektronickej podobe.

Štatutárna zástupkyňa múzea P. Rágulová prezentovala na konferencii rôzne spôsoby sprístupňovania modrotlačiarskeho remesla verejnosti. V roku 2018 usporiadalo múzeum výstavu Čaro modrotlače, počas ktorej boli vystavené všetky druhy zbierkových exponátov – formy ručné i perrotinové, ukážky ľudového odevu, interiérových doplnkov, odborná literatúra, či kraslice inšpirované modrotlačovou ornamentikou. Múzeum usporiadalo aj dva workshopy s Petrom Trnkom, vnukom známeho púchovskeho farbiara Stanislava Trnku. V súčasnosti nadviazalo múzeum komunikáciu s pánom Martinom Trnkom, ktorý v Púchove založil občianske združenie Modrý dvor, snažiace sa revitalizáciu modrotlačovej dielne.

Odbornej konferencie sa pod vedením Dr. Oľgy Danglovej, autorky poslednej ucelenej monografie o modrotlači, zúčastnilo viac ako päťdesiat múzejníkov a kultúrnych pracovníkov. Koncom roka by prednesené príspevky mali vyjsť v knižnej podobe.

Mgr. Petronela Rágulová, PhD., Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici