Predstavujeme novú vedúcu oddelenia školstva a sociálnych vecí MsÚ Púchov

1253

V novom roku nastúpila na mestský úrad nová pracovníčka. Mgr. Vieru Češkovú vo funkcii vedúcej oddelenia školstva a sociálnych vecí MsÚ vystriedala Mgr. Renáta Holáková.

Kde ste pracovali predtým, ako ste sa stali novou vedúcou oddelenia školstva a sociálnych vecí?
Do konca decembra 2016 som pôsobila ako pedagóg v ZŠ Komenského, kde som vyučovala slovenský jazyk a výchovné predmety. No keďže život prináša zmeny, rozhodla som sa uchádzať o miesto vedúcej odboru školstva a sociálnych vecí, kde by som mohla ďalej využiť svoje doterajšie vedomosti, skúsenosti a schopnosti.

Máte prichystané nejaké zmeny? S akým cieľom a víziami si sadáte do kresla vedúcej oddelenia školstva a sociálnych vecí?
Chcem hľadať riešenia, ako pomôcť deťom už v rannom veku v MŠ, ktoré majú problém s rečou, s oslabenou grafomotorikou, so správaním a tak im pripraviť čo najviac bezproblémový chod povinnej školskej dochádzky. Nakoľko mám dlhoročnú pedagogickú prax viem, že pokiaľ sa táto oblasť zanedbá, s akými problémami sa potom stretávajú deti a rovnako aj ich rodičia počas školy.
Mojou víziou je i nový rozmer sociálnych služieb a teším sa, že sa budem podieľať na aktualizácii komunitného plánu, čo prináša dôkladnú analýzu sociálnych skupín. Môj zámer je skvalitnenie životnej úrovne zdravotne znevýhodnených občanov, ktorí sú odkázaní na našu pomoc. Samozrejme vízií ako pomôcť celému odboru mám oveľa viac a budem sa snažiť čo najviac z nich zrealizovať.

Prezraďte našim čitateľom niečo o sebe, o svojej rodine a záľubách.
Som rodená Púchovčanka. Mám jednu dcéru Nikolku, ktorá je už samostatná a býva s rodinou v Bratislave. Minulý rok nám do rodiny pribudol nový člen vnúčik Noelko, takže o zábavu a milé chvíle je postarané. Priznám sa, že voľného času moc nemám, ale keď sa tak stane rada maľujem, tvorím básne a relaxujem s rodinou na chate.

Ako by ste sa sama charakterizovala?
Ťažko sa človek hodnotí sám, ale keď tak mám urobiť, považujem sa za empatického človeka, ktorý má rád spoločnosť ľudí. Mám za sebou obdobie veľkých zmien, najmä vlastného sebapoznávania. Mnohé veci som sa rozhodla pustiť z hlavy a iné veci zas prijať. V mojom živote je odrazu všetko inak ako v minulosti, ale napriek tomu, že nie vždy som z toho bola úplne nadšená, mám vnútorný pocit, že je to v poriadku.

Chcela by som nakoniec povedať, že som príjemne prekvapená, ako ma medzi seba prijali pracovníčky oddelenia školstva a sociálnych vecí. Bude mojou snahou, aby sme fungovali ako jeden dobrý tím, za ktorým je vidieť pozitívne výsledky.
Zhovárala sa Barbora Krchňavá