Primátorka a novozvolení poslanci si prevzali osvedčenia

283

Na pôde Mestského úradu Púchov sa v stredu popoludní (9.11.2022) stretli novozvolení poslanci do Mestského zastupiteľstva v Púchove s opätovne zvolenou primátorkou mesta Púchov Katarínou Henekovou (s víťazným počtom 2.380 hlasov), aby si slávnostne prevzali svoje osvedčenia o zvolení do funkcií.

Úvodného slova sa ujala zapisovateľka Mestskej volebnej komisie v meste Púchov Zuzana Brindzová, po ktorej predstavila sumár výsledkov tohtoročných komunálnych volieb predsedníčka mestskej volebnej komisie Alena Martinková, ktorá všetkým novozvoleným poslancom osobne pogratulovala. Z celkového počtu 67 kandidátov na poslancov do mestského zastupiteľstva, obhájilo svoj poslanecký post v novom volebnom období (2022-2026) 10 poslancov, ktorí pôsobili v mestskom zastupiteľstve už v predchádzajúcom volebnom období 2018-2022.

Nových členov poslaneckého zboru v Púchove bude v novom volebnom období 9. Identicky, s predchádzajúcim obdobím 2018-2022, ostáva rovnaká zostava poslancov v rámci volebných obvodov iba vo volebných obvodoch č. 4 a č. 9. Celková účasť vo voľbách v meste Púchov dosiahla 49,32 %. Prítomní slávnostného odovzdávania osvedčení boli aj prednostka MsÚ Púchov Iveta Brindzová a hlavný kontrolór mesta Púchov Jozef Motúz.

„V prvom rade Vám všetkým blahoželám k zvoleniu do mestského zastupiteľstva. Cieľom dnešného slávnostného stretnutia bolo zoznámiť Vás s ostatnými kolegyňami a kolegami poslaneckého zboru a zároveň Vás privítať a informovať o základných právach a povinnostiach poslanca mestského zastupiteľstva a pripraviť sa na nadchádzajúce zastupiteľstvo. Verím, že budeme profesionálne a s potešením pracovať na rozvíjaní mesta Púchov. Ďakujem taktiež zapojeným kolegom z Mestského úradu Púchov a Zuzane Brindzovej a jej tímu za prípravu a organizáciu volieb. Želám Vám, milé pani poslankyne a páni poslanci, mnoho zdravia, trpezlivosti, sily, rozvahy a veľa správnych rozhodnutí. Teším sa na vzájomnú spoluprácu,“ uviedla na záver slávnostného popoludnia primátorka Katarína Heneková. Ako tiež spomenula vo svojom príhovore k prítomným poslancom a ostatným zúčastneným, pripravuje sa viacero zmien, ktoré by mali zefektívniť prácu pre občanov mesta.

Ustanovujúce Mestské zastupiteľstvo v Púchove sa uskutoční v utorok, 22.11.2022, so začiatkom o 9.00 hod. v priestoroch Divadla Púchov.

MsÚ, foto: Slavomír Flimmel