Investičné akcie mesta pokračujú aj po voľbách

86

Investičné akcie mesta pokračujú aj po voľbách. Mesto v spolupráci s dizajnérkou Kikou Novosadovovou a výtvarníkom Martinom Kremeňom – ŠuTrom okrášlilo trafostanicu na Obrancov mieru, zabezpečuje odvodnenie priestorov medzi garážami na Gorazdovej ul. a vybudovalo ďalšie stojiská polopodzemných nádob na separovaný zber komunálneho odpadu (Okružná ul. a Ulica obrancov mieru).


Foto: Slavomír Flimmel