Priority poslanca Juraj Lednický sú dostupné bývanie a dobré medziľudské vzťahy

247

Medzi nových poslancov, ktorí boli tento rok zvolení do púchovského mestského zastupiteľstva, patrí poslanec Juraj Lednický. Požiadali sme ho, aby nám prezradil o sebe niečo viac.

Som Púchovčan, ženatý a spolu s mojou nádhernou manželkou máme dve deti, na ktoré sme veľmi hrdí. Pracujem ako výrobno technický pracovník v Continentale.

Pred siedmimi rokmi som začal pôsobiť ako člen výboru pre mestskú časť Vieska – Bezdedov, kde moje pôsobenie trvalo do roka 2018. Od roku 2019 do roku 2022 som pôsobil ako člen komisie dopravy a služieb, člen komisie bytovej politiky a ako člen a zapisovateľ vo výbore pre mestskú časť Vieska – Bezdedov, Ihrište a Hoštiná.

Pred tromi rokmi som sa stal okresným predsedom politickej strany Sloboda a Solidarita pre okres Púchov. Odvtedy organizujem regionálne aktivity a spoznávam ľudí nielen z radov obyvateľstva, ale aj ľudí s podobným zmýšľaním.

A teraz? Som predsedom bytovej komisie, členom komisie výstavby, investícii, rozvoja mesta a životného prostredia, členom komisie ochrany verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov a tiež som vo výbore za volebný obvod č.3.

Hovorí sa, že človek sa každých 7 rokov mení. To je aj môj prípad. Preto sa snažím si dávať svoje dlhodobé ciele na toto obdobie. Nakoľko som mal vo svojom mladom veku iné priority a dlhodobé ciele, tak sa to snažím dobehnúť teraz v podobe štúdia na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka.

Pýtate sa, ako sa to dá všetko stíhať? No veľmi jednoducho, ak sa za vás postaví a plne podporuje vaša rodina. Mám veľkú výhodu v podobe mojej trpezlivej, krásnej a milujúcej manželky, ktorá ma neustále podporuje.

Ku ktorej oblasti komunálnej politiky máte najbližšie?

Ako som už vyššie spomenul moje štvorročné pôsobenie v bytovej komisii, tak je jednoznačná odpoveď, že najbližšou oblasťou je pre mňa sociálna oblasť.

Čo považujete za hlavné body vášho programu na budúce štyri roky?

Najviac sa budem venovať problematike nájomného bývania, kde ako predseda bytovej komisie budem mať viac času a priestoru na realizáciu. Samozrejme netreba zabúdať ani na rozširovanie parkovacích miest v jednotlivých častiach mesta a skvalitňovaniu kvality života občanom mesta Púchov.

Ktorý problém nášho mesta považujete za najdôležitejší?

Tých je samozrejme viac. Nedostatočná kapacita parkovacích miest, rezidentské parkovanie, málo mestských nájomných bytov vzhľadom k podaním žiadostiam. Tu treba pochváliť vedenie mesta za rozšírenie kapacity nájomných bytov o 36 bytových jednotiek. Nedostatočné pokrytie vodovodných a kanalizačných sieti v prímestských častiach, absencia kultúrneho autobusového nástupišťa pri firme Continental.

Za ktorý konkrétny návrh sa plánujete zasadiť na rokovaniach mestského zastupiteľstva v najbližšom období?

Viem si predstaviť podporu každého dobrého návrhu, ktorý skvalitní život občanom mesta Púchova a priľahlých častiach.

Ak chceme priamu odpoveď, tak rozširovanie vodovodu a kanalizácie, osvetlenia, budovanie nových parkovacích miest, či navýšenie jestvujúcej nájomnej bytovej kapacity v meste Púchov, vybudovanie parkovacieho domu na hlavnom parkovisku, či rozšírenie kruhových križovatiek v meste.

Máte svoje životné krédo alebo obľúbenú myšlienku?

Možno bude niekto prekvapený, ale dlhodobo mi tento citát od Jána Pavla II. prirástol k srdcu: „Rodina je miestom lásky a života. Miestom, kde láska rodí život.“ Týmto sa snažím v živote riadiť.

Otázky kládol Slavomír Flimmel.