Motivačné workshopy na SOŠ obchodu a služieb pre žiakov základných škôl

135

Na našej škole vždy radi privítame žiakov základných škôl, ktorí sa rozhodujú, kde budú pokračovať vo svojom ďalšom štúdiu. Aj tento rok sa na našej škole a jej prevádzkach rozbehli tvorivé dielne i motivačné workshopy, na ktorých si môžu vyskúšať svoje schopnosti a naučiť sa nové zručnosti. Sme radi, že záujem ôsmakov i deviatakov o takéto stretnutia, je veľký, a preto motivačné workshopy budú na našej škole pokračovať.

Dňa 8. 12. 2022 nás navštívilo 23 žiakov z 2 púchovských základných škôl – Mládežnícka a Gorazdova, ale i žiaci z Lednických Rovní. Rozdelení boli do 4 skupín, aby si mohli postupne vyskúšať zručnosti z viacerých odborov, ktoré sa študujú na našej škole. Privítala ich osobne riaditeľka školy Mgr. Iveta Mináriková, odbory a ich špecifiká im predstavila výchovná poradkyňa Mgr. Anna Golejová, ktorá si pre všetkých pripravila aj zábavný kvíz a pre víťazov i sladké odmeny. Na jednotlivé workshopy ich sprevádzala Ing. Štefeková Alena. Niektorí žiaci sa veľmi tešili na stretnutie s porotkyňou televíznej šou Mgr. Jozefínou Zaukolcovou, ktorá im spolu so svojimi žiačkami ukázala zdobenie vianočných medovníkov a mohli si vyskúšať i modelovanie ružičiek. A opäť neodchádzali naprázdno – odnášali si okrem vyzdobených medovníkov i sladké čokoládové lízanky s vianočným motívom. Hlavne dievčatá sa nevedeli dočkať návštevy kaderníctva Akadémia, kam sa presunuli zo svojej prevádzky v hoteli Študent v Považskej Bystrici i študentky odboru kozmetik. Budúce kaderníčky im pod vedením p. majsterky OV Mgr. Daniely Klvaňovej predviedli prípravu rôznych účesov, budúce kozmetičky spolu s Bc. Evou Budayovou rôzne formy líčenia či úpravy nechtov a Ing. Kryštofová Nadežda im vysvetlila i dôležitosť dennej starostlivosti o pleť. A ak medzitým vyhladli, určite si pochutili v našej cvičnej kuchynke, kde ich čakali naši študenti hotelovej akadémie s Ing. Jaroslavou Urbanovou a Ing. Alenkou Kadlecovou, aby im odprezentovali svoje zručnosti, napr. flambovanie palaciniek, carvingovú techniku vyrezávania jabĺčok či prípravu rôznych nátierok. Po degustácii nátierok si žiaci zo základných škôl pochutili i na vlastnoručne pripravených chlebíčkoch a naplnených palacinkách. Svoju zručnosť a trpezlivosť si precvičili pri skladaní servítok. Ani jeden člen našej vzácnej návštevy sa nenudil, všade vládla priateľská atmosféra, mnohí z nich si už teraz našli nových kamarátov. Veríme, že sa v septembri na našu školu vrátia ako naši študenti.

V budúcom školskom roku 2023/2024 otvárame pre záujemcov o štúdium na našej škole odbory študijné (ukončené maturitnou skúškou): hotelová akadémia (5-ročné štúdium), kozmetik, obchodný pracovník, obchod a podnikanie (4-ročné štúdium) a učebné odbory (3-ročné ukončené výučným listom): kuchár, čašník, servírka, hostinský, kaderník, cukrár. Absolventi učebných odborov môžu pokračovať v nadstavbovom štúdiu (2-ročné ukončené maturitnou skúškou) v odboroch spoločné stravovanie a vlasová kozmetika.

Informácie o jednotlivých odboroch i kritériách prijatia si môžete prečítať na našej stránke www.sosospu.sk, ale najlepšie bude, keď nás navštívite na Deň otvorených dverí v priestoroch našej školy dňa 17. februára 2023. Ste srdečne vítaní!

Adriana Pavlacová, SOŠOS Púchov