Púchov bodoval v ocenení sTOPa

92

Dňa 25. 11. 2022 sa konal v Poprade už 4. ročník oceňovania sTOPa, ktoré vyhlasuje Asociácia krajských rád mládeže. Poslaním ocenenia sTOPa je zviditeľniť a upozorniť verejnosť na výnimočných ľudí a subjekty, ktoré svojou prácou pomáhajú vytvárať pozitívne prostredie pre život mládeže v každom kraji Slovenska svojim aktívnym občianskym a ľudským prístupom. Ocenenie sTOPa nesie v sebe myšlienku zanechania stopy aktivitou, angažovanosťou, príkladom dobrej praxe v životoch mladých ľudí aj celej komunity.

Ocenenia sú udeľované v rôznych kategóriách. Nominácie rady mládeže Trenčianskeho kraja a ocenenia sme získali v kategórii Top projekt – ocenený bol náš projekt Hau park, kde si cenu prevzali autorky Nina Klobučníková a Jessica Drgová za Mládežnícky parlament mesta Púchov. Ďalšou ocenenou v kategórii Aktívny mládežník bola Katarína Strýčková, ktorá je aktívnou členkou Mládežníckeho parlamentu, podieľa sa na nákupoch pre seniorov, spolupracuje na vzdelávacích, i dobrovoľníckych projektoch , je organizátorkou podujatí pre rodiny s deťmi a lektorkou vzdelávacích aktivít.

V kategórii Obec/mesto s najpriateľskejším vzťahom k mládeži si ocenenie odnieslo i mesto Púchov za podporu práce s mládežou, podpísanie Memoranda o partnerstve a spolupráci, diskusie medzi mladými a poslancami mesta, poskytovaním priestoru na odprezentovanie aktivít na MsZ a podporu mládežníckych projektov.

Za ocenenia veľmi pekne ďakujeme.

Alena Strýčková, koordinátorka práce s mládežou mesta Púchov