Polícia informuje

1753

Ohnutá dopravná značka
Poškodenú dopravnú značku zistila hliadka mestskej polície na Hoštínskej ulici. Hliadka ohnutú dopravnú značku označujúcu hlavnú cestu na kruhovej križovatke uložila na trávnik vedľa parkoviska. O prípade informovali mestskí policajti riaditeľa Podniku technických služieb mesta Púchov, ktorý uviedol, že o značke vie a že ju dajú do pôvodného stavu.

Mladíci sa upokojili
Na oddelenie mestskej polície prijali niekoľko telefonických oznámení, podľa ktorých sa večer na Pribinovej ulici na detskom ihrisku bijú neznáme osoby. Hliadka našla za bytovkou troch mladíkov, ktorí sa hádali a strkali do seba. Mestskí policajti ich vyzvali, aby od svojho konania upustili. Na miesto prišli aj hliadky Obvodného oddelenia Policajného zboru v Púchove. Mestskí policajti následne zistili totožnosť mladíkov z Púchova, Beluše a z Bratislavy. Priestupok proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta Púchov vyriešili napomenutím.

Pomohli dezorientovanej žene
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické oznámenie, podľa ktorého našla oznamovateľka pri Základnej škole Gorazdova dezorientovanú ženu, ktorá si nevedela spomenúť, kde býva. Hliadka ženu našla na parkovisku na Hollého ulici. Prostredníctvom evidencie obyvateľstva na Obvodnom oddelení Policajného zboru v Púchove zistili jej totožnosť. Následne ju mestskí policajti automobilom odviezli na Ulicu obrancov mieru, kde dezorientovaná žena býva. Odprevadili ju až ku bytu.

Močil na verejnosti
Hliadka mestskej polície zistila na Chmelinci priestupok proti VZN mesta Púchov. Muž z Púchova tam močil na verejnosti. Hliadka priestupok vyriešila napomenutím.

MsP Púchov