Púchovčan Šimon Gabčo bol úspešný v súťaži sTOPa

141

Vyhlasovateľom a organizátorom ocenenia sTOPa je Asociácia krajských rád mládeže. Názov ocenenia sTOPa nesie v sebe myšlienku zanechania stopy aktivitou, angažovanosťou, príkladom dobrej praxe v životoch mladých ľudí aj celej komunity.

Poslaním ocenenia sTOPa je zviditeľniť a upozorniť verejnosť na výnimočných ľudí a subjekty, ktoré svojou prácou pomáhajú vytvárať pozitívne prostredie pre život mládeže v každom kraji Slovenska svojim aktívnym občianskym a ľudským prístupom. Cieľom ocenenia je zviditeľnenie hodnoty aktívneho občianstva a participácie. Ocenenie sTOPa sa udeľuje v rámci týchto kategórií: Aktívny mládežník, Aktívny občan, Top líder samosprávy, Obec/mesto s najpriateľskejším vzťahom k mládeži, Top projekt, Top subjekt, neformálna skupina.

Kategóriu Aktívny mládežník vyhral Púchovčan Šimon Gabčo

Šimon Gabčo je aktívny mládežník, ktorý absolvoval osemročné štúdium na Gymnáziu v Púchove, kde pôsobil aj ako predseda Žiackej školskej rady a Študentskej rady. Po niekoľkých rokoch nečinnosti študentskej rady začala pod Šimonovým vedením opäť fungovať naplno. Počas svojho funkčného obdobia zabezpečil na púchovskom gymnáziu študentský ples i študentskú televíziu. Okrem toho sa venoval príprave školských podujatí pri príležitosti Dňa študentstva, Vianoc či Dňa detí. Na svojej škole inicioval aj zlepšenie separácie a ekologický spôsob života.

Medzi jeho záľuby patrí aj prednes poézie a prózy a jeho úspechy, ktoré dosiahol sú: 1. miesto na celoslovenskom kole recitačnej súťaže “A slovo bolo u Boha”, 1. miesto na celoslovenskom kole súťaže v prednese poézie “Koyšove Ladce”, 1. miesto na celoslovenskom kole súťaže mladých moderátorov “Sárova Bystrica”, 2. miesto na krajskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín, 4. miesto na celoslovenskom kole olympiády o Európskej únii a ďalšie. Počas svojho štúdia dostal aj ocenenie Študent roka. Okrem školy sa však venoval aj ochotníckemu divadlu v divadelnom súbore Makyta, kde pôsobil ako herec a navštevoval aj hodiny spevu, gitary a klavíra na Základnej umeleckej škole v Púchove.

Šimon pôsobí aj ako dobrovoľník v zbierkach Biela pastelka, Modrý gombík, Belasý motýľ a Úsmev ako dar. Už niekoľko rokov sa venuje práci v Rade mládeže Trenčianskeho kraja a Rade mládeže Slovenska, vďaka ktorým organizuje pre mladých študentov štrukturované dialógy, workshopy, či besedy s úspešnými ľuďmi, politikmi a študentmi. V roku 2018 zorganizoval v meste Púchov prvé simulované komunálne voľby pre mladých ľudí. Výsledky následne využil vo svojej práci s názvom “Komunálna politika pre mladých”. Práca bola určená pre Stredoškolskú odbornú činnosť a prezentoval ju na celoslovenskej prehliadke v Košiciach. Na základe tohto úspechu bol prijatý na štúdium politológie na Masarykovu univerzitu v Brne.

Šimon sa však rozhodol pre štúdium práva na Univerzite Komenského v Bratislave. Aj napriek tomu by sa chcel však venovať práci v médiách. Momentálne je redaktorom Telerána v Televízii Markíza a v Rádiu Expres. V jednej z Púchovských kaviarní si založil vlastnú talkshow, do ktorej si pozýva známych hostí. S príchodom COVID-19 začal túto talkshow robiť online formou a rozhovory s hosťami vysiela naživo cez sociálnu sieť Instagram. Na sociálnych sieťach sa okrem toho venuje aj edukácii mladých ľudí. Nakrúca totiž videá, v ktorých mladým vysvetľuje spoločenské témy. Vo svojich videách vysvetľoval čo sú voľby, boj proti fašizmu a na svojom Instagrame pravidelne prináša mladým ľuďom krátke správy.

Zdroj: stopa.akram.sk