Ježiškovi môžu deti písať aj tento rok

164

Aj v tomto roku môžu deti z celého Slovenska i sveta písať prostredníctvom Slovenskej pošty Ježiškovi.

Pohľadnice alebo listy pošlú na adresu „Ježiško 999 99“, dôležité je uviesť aj spiatočnú adresu, aby Ježiško vedel, komu má odpísať. Pohľadnicu môžu poslať aj cez špeciálnu internetovú aplikáciu – mojapohladnica.sk. Spolu s odpoveďou im Ježiško pošle milý rozprávkový darček. Tento, už 22. ročník obľúbeného projektu Vianočná pošta, organizuje Slovenská pošta v spolupráci s Poštovou bankou.

Napísať Ježiškovi je veľmi jednoduché – svoje priania, odkazy, obrázky môžu deti posielať na akejkoľvek pohľadnici, prípadne môžu napísať list a poslať ho v obálke na adresu „Ježiško 999 99“ najneskôr do 17. decembra 2020. Pohľadnica sa dá poslať aj z mobilu či počítača cez aplikáciu Moja pohľadnica. Stačí si na www.mojapohladnica.sk zvoliť pohľadnicu zo šablóny Pošta Ježiškovi, napísať správu Ježiškovi a zadať objednávku. Slovenská pošta pohľadnicu vytlačí a doručí. Dôležité je uviesť aj spiatočnú adresu, aby Ježiško vedel, komu má odpísať. Ježiško odpovedá nielen v slovenčine, ale aj v angličtine či v Braillovom písme. Vďaka generálnemu partnerovi Vianočnej pošty, Poštovej banke, pribalí aj milý rozprávkový darček. So správnou poštovou známkou je možné list či pohľadnicu poslať z ktorejkoľvek pošty alebo ich vhodiť do ľubovoľnej poštovej schránky. Aj v tomto roku budú na vybraných poštách bezplatne k dispozícii špeciálne vianočné pohľadnice – treba sa však poponáhľať, lebo ich počet je limitovaný.

Zdá sa to neuveriteľné, ale v roku 2020 už Ježiško dostal do svojej oficiálnej schránky v Rajeckej Lesnej takmer 400 listov zo Slovenska i zo zahraničia (Česká republika, Nemecko, Japonsko, Hong Kong). Prvý list prišiel 16. júla 2020 od Alexa a Lea z Trstenej a prvý list zo zahraničia, konkrétne z Nemecka, prišiel 12. augusta 2020. Obsahom detských listov sú v prevažne zoznamy vytúžených darčekov, ktoré by si chceli nájsť pod vianočným stromčekom. Najčastejšie sú to hračky, knihy, počítače a mobilné telefóny, spoločenské hry, ale aj živé zvieratká.

„Veľmi sa teším, že Slovenská pošta už dvadsiatydruhýkrát prináša tento krásny a unikátny projekt predznamenávajúci najkrajšie sviatky roka. Vianočná pošta sa stala už tradíciou a Ježiško z roka na rok dostáva čoraz viac listov plných krásnych myšlienok, prianí a pozdravov od detí. Tešíme sa na všetky listy, pohľadnice a kresby od detí. Ako každý rok, aj tento z množstva krásnej korešpondencie vyberieme kresbu, ktorá bude námetom pre poštovú známku, čo budúci rok uvidí celý svet,“ povedal predseda predstavenstva Slovenskej pošty Martin Ľupták.

„Tento rok sa kvôli epidemiologickej situácii pravdepodobne budeme musieť zaobísť bez viacerých tradičných podujatí, či už sú to vianočné trhy alebo večierky. Naše deti však určite nebudú ochudobnené o možnosť snívať, napísať o svojich túžbach, ani o radosť z odpovede a darčeka od Ježiška. Som veľmi rád, že im to aj s našou pomocou bude dopriate. Význam Vianočnej pošty znásobuje aj aktuálne obdobie plné neistoty a strachu o naše zdravie a o zdravie našich blízkych. Pri písaní listov Ježiškovi máme šancu zastaviť sa a zamyslieť, čo je v našich životoch naozaj hodnotné a čo sa hodnotne iba tvári, na čom naozaj záleží a čo je pre nás tým najväčším darom,“ dodáva generálny riaditeľ Poštovej banky Andrej Zaťko.

Spoločne s listami môžu deti posielať Ježiškovi kresby, tie však musia byť na samostatnom hárku papiera. Odborná porota zo všetkých kresieb vyberie tú najkrajšiu, ktorá sa stane námetom budúcoročnej vianočnej známky. Podrobné informácie o Vianočnej pošte pre Ježiška a o súťaži sú dostupné internetovej stránke www.vianocnaposta.sk.

Pozdravy, kresby, ale aj tie najtajnejšie želania môžu deti z celého sveta posielať Ježiškovi od roku 1999. Umožňuje to projekt Vianočná pošta, ktorého hlavným cieľom je šíriť radosť, dobré posolstvá, no predovšetkým podporiť tradície klasickej listovej korešpondencie. Na adresu „Ježiško 999 99“ prišlo od vzniku projektu už takmer 2 milióny pozdravov. Minulý rok putovalo na Ježiškovu adresu do Rajeckej Lesnej celkom 93.429 listov zo 46 štátov sveta. Najčastejšími odosielateľmi sú podľa informácií Slovenskej pošty deti zo Slovenska, Taiwanu, Hongkongu, Českej republiky a Ruska. Najdlhší list s dĺžkou 20 metrov poslali deti zo ZŠ a MŠ Horná Ždaňa. Najstaršou fanúšičkou, ktorá poslala Ježiškovi kresbu, je 97-ročná pani Anna z denného stacionára v Margecanoch.

Vydanie poštovej známky „Vianočná pošta 2020“

Súčasťou otvorenia aktuálneho ročníka Vianočnej pošty je aj predstavenie špeciálnej vianočnej poštovej známky „Vianočná pošta 2020“, so špecifickým symbolom T2 50g, ktoré zodpovedá cene 65 centov. Hlavným motívom poštovej známky je kresba vianočnej ozdoby v podobe zvončeka od Soničky Drbúlovej zo Žiliny, ktorá je doplnená o zimné motívy snehuliaka, kométy a hviezd z kresby od Alexandry Patakyovej z Komárna. Motív „Zimnej krajiny“ na obálke FDC nakreslila Alexandra Potúčková zo Starej Turej. Predlohou vianočnej pečiatky FDC s vianočným stromčekom sa stala kresba Martina Galla z Dubnice nad Váhom. Všetky kresby vybrala Realizačná komisia známkovej tvorby z obrázkov, ktoré boli poslané Ježiškovi spolu s vianočnými listami v roku 2019. Grafickú úpravu výtvarných návrhov zhotovil akademický maliar Vladislav Rostoka. Patrónom tohtoročnej poštovej známky je minister dopravy a výstavby Andrej Doležal.

Zdroj: Slovenská pošta