Púchovčania už po druhýkrát rozhodli o využití šesťtisíc eur v rámci participatívneho rozpočtu mesta

801
„Stará škola v Nosiciach".

Do hlasovania v participatívnom rozpočte sa zapojilo viac ako 900 obyvateľov, mesto na projekty prerozdelí sumu 6.000 eur.

Druhý ročník participatívneho rozpočtu (PaRo) mesta Púchov spoznal po verejnom hlasovaní v termíne od 1.-23.5.2023 svojich víťazov. Hlasovať mohli len občania mesta Púchov s trvalým alebo prechodným pobytom v meste Púchov nad 18 rokov a podporiť mohli maximálne tri zo siedmich súťažných projektov.

Ing. Zuzana Brindzová, PhD., koordinátorka PR mesta Púchov sumarizuje výsledky hlasovania: „Hlasovania sa v stanovenom termíne zúčastnilo 927 občanov, z toho v písomnej podobe bolo odovzdaných 46 hlasovacích formulárov a online formou hlasovalo 881 občanov. Po kontrole všetkých hlasovacích lístkov, či už elektronickou alebo písomnou formou, boli Koordinačnou radou PR vylúčené hlasovacie lístky najmä pre nesplnenie podmienky trvalého/prechodného pobytu, neúplné formuláre, či nesprávne zaškrtnutie max. počtu podporených projektov. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do hlasovania zapojili a podporili tak projekty, ktoré skrášlia prostredie, v ktorom žijeme. Výsledky hlasovania nás prekvapili, nakoľko sú veľmi tesné a o víťazoch i porazenom rozhodovali skutočne len hlasy.“

„Kultúrno-relaxačné centrum Hoštiná“.

A ako skončilo hlasovanie v druhom ročníku participatívneho rozpočtu?

1. miesto – „Stará škola v Nosiciach – modernizácia vnútorného zariadenia“, autor Ing. Peter Rosina – 281 hlasov.

2. miesto – „Kultúrno-relaxačné centrum Hoštiná“, autor Ondrej Činčura – 228 hlasov.

3. miesto – „Petangové ihrisko pre všetkých“, autor PaedDr. Alena Strýčková – 209 hlasov.

Úspešné projekty na prvom až treťom mieste získajú od mesta finančnú podporu vo výške 2.000 € a podľa harmonogramu PaRo budú s autormi projektov v mesiaci jún podpísané zmluvy a samotné realizácie projektov sa predpokladajú v mesiacoch júl – október 2023. Mesto Púchov ďakuje všetkým predkladateľom projektov a blahoželá trom víťazom.

„Petangové ihrisko pre všetkých“.

Katarína Heneková, primátorka mesta: „Obyvatelia najlepšie vedia, čo ich mesto alebo mestská časť potrebuje. Participatívny rozpočet bol spustený už po druhýkrát v meste s rovnakým cieľom ako minulý rok, a to podporiť požiadavky samotných obyvateľov. Verejné peniaze budú rozdelené transparentne a my sa už teraz tešíme na výsledok, z ktorého budú mať úžitok obyvatelia celého mesta a mestských častí.“

Mestský úrad Púchov