Púchovská 24-hodinová plavecká štafeta

178

V tomto roku oslavuje Plavecký klub Matador Púchov päťdesiate výročie založenia plávania v Púchove. Prvý plavecký klub založil v októbri 1972 pán Pavel Vajda, ktorý bol následne jeho dlhoročným predsedom. Pri tejto príležitosti sa súčasné vedenie klubu rozhodlo uctiť toto výročie zorganizovaním 24-hodín trvajúcej plaveckej štafety. Konala sa samozrejme na púchovskej krytej plavárni v dňoch 20. – 21. mája. Podobné podujatia bývali celkom bežnou záležitosťou, ale postupom času sa postupne vytratili. Na Slovensku je momentálne veľmi málo miest, kde by podobné podujatie bolo organizované. Plaveckej štafety sa zúčastnilo celkovo 365 plavcov (z toho 246 mužov a 184 žien), odplávali 430 úsekov od 50 metrov po 11 kilometrov, čo bolo priemerne 327 metrov na účastníka. Celkovo plavci odplávali 140 550 metrov.

Foto: Slavomír Flimmel