Púchovská fakulta Trenčianskej univerzity s novou dekankou

496

Fakulta priemyselných technológií (FPT) Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne má novú dekanku. Je ňou Darina Ondrušová, ktorú do funkcie slávnostne uviedli na inaugurácii v stredu 25. januára.

Darina Ondrušová pôsobí na fakulte, ktorá sídli na Kolonke, od roku 1996. Akademický senát ju právoplatne zvolil dekankou 22. novembra 2016. Na tomto poste nahradila doterajšieho dekana Jána Vavra.

„Fakulta sa dnes nenachádza na rázcestí, je len v ďalšom úseku pomyselného štafetového behu s rovnakým cieľom, rozvíjať FPT, ktorá má vybudovaný obrovský potenciál. Najmä v oblasti pedagogickej, výskumnej, ale aj v spolupráci s priemyselnými partnermi a externými vzdelávacími inštitúciami. Mojím cieľom, ambíciou a súčasne záväzkom je aktivizovať ďalší rozvoj fakulty,“ uviedla bezprostredne po inaugurácií nová dekanka.

Súčasná dekanka, Darina Ondrušová, bola jednou z dôležitých postáv turbulencií na Fakulte priemyselných technológií v jeseni 2012. Vtedajší študenti vstúpili v októbri 2012 do okupačného štrajku po tom, ako rektor TnUAD Ivan Kneppo okamžite zrušil pracovný pomer dekanovi FPT Jánovi Vavrovi a neskôr i prodekanke Darine Ondrušovej. Vyhlásenie štrajku bolo tiež reakciou na zámer rektorátu presťahovať púchovskú fakultu do Trenčína. Začiatkom decembra vtedajší prezident SR Ivan Gašparovič odvolal na návrh akademického senátu Ivana Kneppa z funkcie rektora. Vtedajší minister školstva Dušan Čaplovič poveril výkonom funkcie rektora Jozefa Habánika, ktorý vrátil funkcie Vavrovi i Ondrušovej a po personálnych zmenách študenti FPT po dvoch mesiacoch ukončili okupačný štrajk.

Na štyroch katedrách fakulty (katedra materiálového inžinierstva, oddelenie priemyselného dizajnu, katedra materiálových technológií a environmentu a katedra numerických metód a výpočtového modelovania) aktuálne študuje v dennej i externej forme štúdia spolu 220 vysokoškolákov.
Fotografie: fpt.tnuni.sk
-r-, www.tsk.sk

PN_Inauguracia_Ondrusova1 PN_Inauguracia_Ondrusova4-web PN_Inauguracia_Ondrusova3_web