Púchovská organizácia zväzu zdravotne postihnutých oslavovala

772

V piatok 19. mája sa stretlo 198 členov a priateľov púchovskej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Dome kultúry Streženice, aby oslávili Deň matiek.

Slovenský zväz zdravotne postihnutých je dobrovoľným občianskym združením zdravotne postihnutých občanov, ktorý má na Slovensku 42.000 členov. Spolupracuje s občianskymi združeniami, s orgánmi štátnej a verejnej správy pri presadzovaní požiadaviek zdravotne postihnutých občanov najmä v oblasti sociálnej pomoci, zdravotníctva a spoločenskej i pracovnej integrácie. Ďalej vykonáva programy zamerané na vyhľadávaciu, nápravnú, sociálno – rehabilitačnú, rekondično – integračnú činnosť a vzdelávaciu činnosť. Zameriava sa na vytváranie vhodných pracovných, spoločenských a kultúrnych podmienok života zdravotne postihnutých občanov.

V Púchove Slovenský zväz zdravotne postihnutých sídli na Námestí slobody v budove SOV, kde má od mesta prenajatú kanceláriu a spoločenskú miestnosť. Na oslavu Dňa matiek prišli pozdraviť prítomných členov a priateľov púchovskej organizácie SZZP primátor mesta Rastislav Henek s manželkou, poslankyňa Irena Kováčiková a vedúca oddelenia školstva a sociálnych vecí MsÚ Renáta Holáková. O kultúrny program sa postarali deti zo Základnej školy v Streženiciach.

S. Flimmel, zdroj: http://szzp.sk