Púchovské športové hry začnú s novým rokom

1094

Myšlienka Púchovských športových hier naberá reálne kontúry. Konkrétne termíny a organizačné pokyny podujatia vzišli zo zasadania komisie športu.

Púchovské športové hry budú prebiehať v troch fázach počas roka 2016 a začnú hneď po Novom roku stolnotenisovými turnajmi. Tie sa budú konať v dňoch 2. – 3. januára v púchovskom Športcentre, ktorého majitelia ponúkli priestor bezodplatne. Technické prevedenie podujatia bude mať na starosti predseda Bedmintonového klubu Racquets Púchov Miloslav Čuntala, systém súťaže bude určený podľa počtu prihlásených. Participácia občianskych združení na realizácii PŠH je výsledkom deklarovanej snahy predsedu komisie Miroslava Bučka zapojiť do mestských aktivít aj O.Z. na území mesta, keďže tieto sú každoročne dotované z mestského rozpočtu.

Turnaje stredoškolákov a rodín

Na Stredoškolské stolnotenisové hry družstiev sa môžu prihlasovať trojčlenné tímy študentov všetkých stredných škôl na území mesta Púchov, ale aj stredoškoláci s trvalým pobytom v Púchove študujúci mimo mesta. Družstvo môže byť poskladané zo študentov rôznych stredných škôl, v ľubovoľnom pomere medzi chlapcami a dievčatami. Súťaž je určená najmä pre neregistrovaných stolných tenistov, v Slovenskom stolnotenisovom zväze môže byť registrovaný maximálne jeden člen tímu.

Otvoreného rodinného turnaja družstiev v stolnom tenise sa budú môcť zúčastniť dvojčlenné družstvá rodinných príslušníkov. Limitujúcim faktorom bude vek – jeden z hráčov musí byť starší ako 19 rokov a zároveň neregistrovaný v SSTZ. Druhý z dvojice musí mať do 15 rokov a môže, no nemusí, byť registrovaný v SSTZ.

Na oba turnaje sa prihlasuje elektronicky prostredníctvom e-mailu c.milos85@gmail.com, alebo vyzdvihnutím a odovzdaním prihlášok na stredných školách. Termín ukončenia prihlášok stanovili organizátori na 11.12.2015.

POZVÁNKA_PŠH

PRIHLÁšKA PŠH

PRIHLÁšKA RODINA PŠH

ORG. POKYNY PŠH

Sťažnosť rodičov je v riešení

Na komisii sa diskutovalo aj o troch problémových výjazdoch mladých športovcov MŠK Púchov na zápasy. V dvoch prípadoch sa autobus nedostavil na miesto určenia, raz mal počas jazdy technické problémy: „Dopravcu sme si vysúťažili cez elektronické trhovisko, kde vyhráva ten, kto dá najlacnejšiu cenu. To ale nezaručuje automaticky kvalitu. Bohužiaľ sme odkázaní na to, čo nám tento systém priniesol.“ povedal konateľ MŠK Púchov Ľubomír Luhový, ktorý požiadal dotknutého dopravcu o odstránenie vzniknutých chýb a zaujatie stanoviska k celej veci.

Záver zasadnutia patril debate o prenájme volejbalovej športovej haly a prejednávaniu dotácie pre VŠK Púchov. Konečné stanovisko v tejto veci bude výsledkom ďalších rokovaní.

-lef-