Oslava polstoročnice ZŠ Slovanská + Fotogaléria

2081

Žiaci či študenti by pravdepodobne nenašli mnoho dôvodov, prečo prísť do školy aj cez víkend. Občas sa však patrí spraviť výnimku, najmä v prípade tak významného jubilea, akého sa tento rok dočkala ZŠ Slovanská.

V sobotu 21. novembra bolo v priestoroch a areáli školy ZŠ Slovanská v Horných Kočkovciach neobvykle rušno. Vrcholili tu totiž prípravy slávnosti pri príležitosti päťdesiatich rokov od založenia školy. Zo sto päťdesiatich pozvaných hostí, pre ktorých učiteľský a žiacky zbor pripravil bohatý kultúrny program, sa do školskej pamätnej knihy nakoniec zapísali necelé dve tretiny. Nechýbali medzi nimi bývalí žiaci či personál a učitelia, ktorí svoj profesijný život viac či menej spojili s touto vzdelávacou inštitúciou. Jedným z absolventov, ktorí prijali pozvanie, bol aj poslanec mestského zastupiteľstva Cyril Crkoň: „Slovanskú som navštevoval od prvého po ôsmy ročník. Stále si pamätám mená spolužiakov aj učiteľov a na školu mám dobré spomienky. Z predmetov som obľuboval výtvarnú, po vyučovaní sme sa do areálu školy chodili hrávať futbal a hokej. Boli to pekné čas.“ Pani Mária Molnárová síce strávila ako učiteľka na ZŠ Slovanská len jeden rok, na školu a jej osadenstvo ale nedá dopustiť: „Mala som triedu piatačikov, ktorých som učila výtvarnú výchovu, prírodopis a ďalšie predmety. Pôsobila som tu síce krátko, ale spomínam na to len v dobrom. Prišla som z Oravy a kolektív ma okamžite veľmi dobre prijal, cítila som sa tu výborne. S bývalými kolegami mám doteraz dobrý vzťah, zdravíme sa a sem-tam aj stretávame.“

Učitelia – pamätníci

Medzi služobné najstarších účastníkov sobotnej slávnosti patrila p. Zdena Martiščáková. Stále vitálna pedagogička na dôchodku pracovala v škole od jej otvorenia: „Na Slovanskej som bola vedúcou družiny a neskôr učila prvý stupeň do r. 1991, dohromady teda dvadsaťšesť rokov. Mali sme dobrý kolektív, aj deti boli dobré.“ Spolu s p. Martiščákovou stál pri otvorení školy 30. augusta 1965 aj p. Jozef Ptáček. S p. Rudolfom Papíkom bol zástupcom prvého riaditeľa školy, p. Andreja Mirvaja: „Najťažšie bolo odkontrolovať stavbu, aby bola schopná pre žiakov a učiteľov. V školstve som strávil štyridsaťdva a pol roka, dnešným pedagógom želám dobrých žiakov a deťom aby mali dobré zamestnanie.“ poprial svojim kolegom a možno budúcim nástupcom za katedrou J. Ptáček.

DSC_1043

Primátor aj o rekonštrukcii školy

Súčasťou úvodnej časti programu boli uvítacie slová z úst riaditeľky ZŠ Slovanská Mgr. Ľubice Dvorskej a príhovor primátora mesta Púchov Rastislava Heneka, v ktorom nezabudol spomenúť ani niekoľko rokov aktuálnu otázku rekonštrukcie školy: „Všimol som si a viem, že škola a areál vedľa telocvične už potrebujú generálnu opravu. Chcem vás ubezpečiť, že sme pripravili potrebnú dokumentáciu a čakáme na vyhlásenie výziev, aby sme nie len túto školu, ale aj ostatné v meste zrekonštruovali. Chceme využiť šancu na zisk peňazí z eurofondov. Ak sa nám to nepodarí, budeme veci realizovať z ušetrených zdrojov.“ vyjadril sa primátor mesta, ktorý na záver svojej reči poprial škole Slovanská do jej ďalšej polstoročnice šikovných pedagogických aj nepedagogických zamestnancov a ambicióznych žiakov.

Kontrasty dôb

Po príhovoroch čelných predstaviteľov školy a mesta nasledovala prezentácia, tematicky venovaná histórii ZŠ Slovanská z dielne p. učiteliek Lenky Drošťákovej a Ľubomíry Šubovej. Prezentácia ponúkla zaujímavý kontrast medzi čiernobielymi fotografiami z podujatí ako pioniersky branný viacboj, súťaž o spartakiádnu vločku či beseda iskričiek a pionierov a na druhej strane farebnými obrázkami z akcií halloween, šarkaniáda, recyklohry, projekt ekosystém, ekomóda či deň počítačovej bezpečnosti alebo deň mlieka. Nuž, každá doba má svoje špecifiká.

Program pripravili učitelia so žiakmi

Príležitosť prezentovať svoju šikovnosť dostali žiaci ZŠ Slovanská vo viac ako hodinu a pol trvajúcom pásme vystúpení. Podľa slov zástupkyne riaditeľky, PaedDr. Brigity Okrajkovej, bola do príprav zapojená celá škola, každá trieda a učiteľ si pripravili svoj program. Hrou na flautu sa predstavila Katka Tománková, hrou na harmoniku zase žiak štvrtého ročníka Daniel Tománek. Žiaci od materskej škôlky po deviaty ročník predviedli nápadité skupinové choreografie a scénky, folklórne spevy a tance, za ktoré zožali zaslúžený potlesk. Po vystúpeniach sa pozvaní hostia presunuli do školskej jedálne, kde pri pečenom prasiatku, zákuskoch a obložených misách zakončili sobotné popoludnie plné príjemných, a možno aj trochu nostalgických spomienok. Každý z pozvaných si navyše odniesol milú pamiatku – pamätný pohár, z ktorého si pripil na minulosť, ale najmä budúcnosť školy. Nech je teda čo najružovejšia, ZŠ Slovanská!

DSC_1034 DSC_1036 DSC_1038 DSC_1057 DSC_1059 DSC_1060 DSC_1061 DSC_1063

Symbol školy - magnólia
Symbol školy – magnólia

DSC_1070 DSC_1073 DSC_1078 DSC_1088 DSC_1092 DSC_1095 DSC_1097 DSC_1099 DSC_1101 DSC_1106 DSC_1109 DSC_1112 DSC_1114 DSC_1119 DSC_1126 DSC_1137 DSC_1141 DSC_1148 DSC_1150 DSC_1155 DSC_1156 DSC_1161

Spomienka na roky dávno minulé, že, iskričky a pionieri?:)
Spomienka na roky dávno minulé, že, iskričky a pionieri?:)

DSC_1164 DSC_1166 DSC_1168 DSC_1169 DSC_1074 DSC_1153 DSC_1065premena-lef-