Púchovské táborové leto 2018

231

Šesť týždňov pestrých zážitkov, tvorivosti, radosti… A každý z nich okrem tradičnej táborovej hravosti „šmrcnutý“ aj umením. Veď ako inak, ak ide o tábory Divadla Púchov.

142 detí, 7 odborných, 6 pomocných lektorov a praktikantov. A každý týždeň hmatateľný výsledok: množstvo neuveriteľne nápaditých výrobkov Tvorivého tábora, milé folklórne pásmo pre rodičov v závere Folklórneho tábora, tradičné remeslá nášho regiónu pretavené do ozajstných, vlastnoručne ukovaných klincov, hlinených misiek, voskových sviečok a pod. v Remeselnom tábore, divadelná rozprávka o tom, čo deti cítia, ako prežívajú radosť, smútok, šťastie či žiaľ ako darček pre rodičov na záver Divadelného tábora, omaľovánka rozprávkových kresbičiek detí pestrého Rozprávkového tábora či hodinový (!) muzikál To sme my (na motívy hudobnej rozprávky Sing) pre verejnosť, ktorú deti za týždeň dokázali nacvičiť a ponúknuť nielen svojim rodičom, no i širokej verejnosti v rámci oficiálneho programu Púchovského kultúrneho leta.

Púchovské táborové leto je tým, na čo sme v spektre našich činností naozaj hrdí, pretože niet nad to – vidieť šťastné a naplnené deti, ich rodičov i samotných lektorov. Všetkým Vám veľmi pekne ďakujeme, že nás svojou spätnou väzbou motivujete vymýšľať a tvoriť pre Vás každý rok viac a kvalitnejšie.

A ešte bonus: Ak ste nevideli spomínaný letný táborový muzikál To sme my!, alebo ak by ste ho radi videli opätovne, budete mať možnosť na tradičnej celoslovenskej Noci divadiel, ktorej termín tento rok pripadá na sviatočnú novembrovú sobotu 17. novembra.

Mika Vargová, manažérka kultúry