Púchovskí hasiči absolvovali v minulom roku 200 výjazdov

28

Príslušníci Hasičského a záchranného zboru z Hasičskej stanice v Púchove absolvovali v minulom roku rovných 200 výjazdov. Najčastejšie – až 139-krát vyrážali k technickým zásahom. Nasledovalo 33 výjazdov k požiarom a 13 ekologických zásahov. Okrem toho púchovskí hasiči v minulom roku absolvovali deväť cvičení, vyrážali tiež v prípade štyroch planých poplachoch a po dvoch výjazdoch napokon zasahovať nemuseli. Hasiči z Púchova zasahovali tiež pri 46 dopravných nehodách. Zomrelo pri nich päť ľudí, 37 osôb utrpelo zranenia.

V priebehu roka 2020 vykonali príslušníci Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom kraji celkom 3374 výjazdov, čo je oproti minulému roku o 515 výjazdov viac (2859 výjazdov). V percentuálnom vyjadrení to predstavuje nárast o 18 %.

Z tohto počtu bolo za uvedené obdobie vykonaných najviac – 2010 výjazdov k technickým zásahom, čo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka predstavuje nárast o 21 % (1661 výjazdov). Pri dopravných nehodách zasahovali hasiči v Trenčianskom kraji počas roka 2020 spolu 747-krát, čo je v porovnaní s rokom 2019 (815 výjazdov) o 9 % menej.
V priebehu roka 2020 zasahovali hasiči v Trenčianskom kraji spolu pri 664 požiaroch, čo oproti roku 2019 (782 výjazdov) predstavuje pokles
o 18 %.

Výjazdy k požiarom
V priebehu roku 2020 vykonali príslušníci Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom kraji celkovo 664 výjazdov k požiarom. Najvyšší počet výjazdov predstavovali požiare vo vonkajšom prostredí 253-krát (z toho 76-krát išlo o požiare trávnatých a krovinatých porastov a 55-krát požiare kontajnerov). Spolu 245x zasahovali hasiči pri požiaroch budov resp. objektov a 102-krát boli vyslaní k požiarom dopravných prostriedkov cestnej dopravy. Pri požiaroch bolo zachránených 117 osôb, z toho bolo 32 zranených. Osem osôb následky požiarov neprežilo.

Výjazdy k technickým zásahom
K technickým zásahom vykonali hasiči v Trenčianskom kraji počas roka 2020 celkom 2010 výjazdov, čo predstavuje 60 % z celkového počtu výjazdov. Z toho počtu bolo 744 výjazdov k dopravným nehodám, čo predstavuje 22 % z celkového počtu výjazdov, resp. 37 % z celkového počtu výjazdov k technickým zásahom. Pri dopravných nehodách bolo zachraňovaných 682 ľudí, z ktorých bolo 476 zranených. 28 osôb následkom dopravných nehôd podľahlo.

Výjazdy v súvislosti s Covid-19
V súvislosti s pandémiou koronavírusu vykonali hasiči v kraji celkovo 581 výjazdov, z toho 252 výjazdov bolo vykonaných za účelom odberu vzoriek.

Zdroj: KR HaZZ Trenčín