Retrodeň na ZŠ Mládežnícka

221

Dňa 26.10. sme v našej škole ZŠ Mládežníckej spestrili žiakom vyučovanie a urobili sme si Retrodeň. Žiaci aj učitelia pohľadali na povalách, v skriniach u starých rodičov, známych oblečenie, veci, ozdoby a priniesli do školy. Spoločne urobili na chodbe výstavku, ktorá mala veľký úspech. Pre lepšiu atmosféru sa žiaci aj učitelia retro obliekli, učesali, poprípade si školské pomôcky priniesli v starej taške. V škole vládla dobrá nálada a každý si tento deň užíval plnými dúškami.

Do tejto atmosféry sme prijali aj našich bývalých učiteľov a zamestnancov, ktorí sú už na dôchodku. Pripomenuli sme im, že i napriek tomu, že už nie sú s nami v pracovnom kolektíve, na nich myslíme a vážime si ich, lebo aj oni sa zapísali do histórie našej školy. Niektorí sa dokonca opäť postavili pred tabuľu a vyučovali. Mali z toho veľkú radosť a cítili sa akoby len včera odišli a nie pred dvadsiatimi rokmi. Naše pani učiteľky a pani vychovávateľky pripravili so žiakmi aj program bohatý na emócie, úsmev a zábavu. Vystupovali nielen deti, ale aj samotní učitelia zaspievali pieseň, ktorou celý program začali.

Po záverečných slovách pani riaditeľky sa naši hostia presunuli k malému občerstveniu. Radosť, šťastie a dobrá nálada našich seniorov sa po celý čas dala krájať. Dostali sme od našich bývalých kolegýň a kolegov slová vďaky. So slzami v očiach nám ďakovali, že na nich myslíme: „…z tohto stretnutia budem dlho žiť…“ nám z pamäte nikto nevymaže. Veľmi sa tešíme, že sme im mohli tento čas spríjemniť a veríme tomu, že sa takýchto stretnutí budú zúčastňovať v plnej sile i v budúcnosti.

Tatiana Hloušková