Klavírna súťaž modernej hudby Bojnice 2023

176

Dňa 25.10.2023 sa uskutočnila v Bojniciach celoslovenská súťaž žiakov klaviristov pod názvom Piano v modernom rytme. Podobne ako po minulé roky aj tento rok sa na nej zúčastnili žiaci našej ZUŠ a to pomerne v hojnom počte.

Z triedy p. uč. O. Plačkovej to bola Žofia Jurašíková, ktorú porota ocenila strieborným pásmom. Podobne v striebornom pásme boli ocenení aj žiaci z triedy p. uč. J. Olšáka a to Sára Jasenovcová a Matiáš Guzma a tiež z triedy p. uč. M. Olšákovej a to Renée Verona Pobežalová, Eliana Šerá a Paulína Nováková.

P. uč. Sadloňová pripravila na súťaž piatich žiakov, ktorí boli ocenení nasledovne: Emma Michalcová – bronzové pásmo, Anna Ofúkaná – strieborné pásmo, Helena Trnková -strieborné pásmo, Gabriela Kubiritová – strieborné pásmo a Andrea Trnková 3. miesto v zlatom pásme.

Zároveň dva páry súťažili aj v štvorručnej hre s nasledovným výsledkom: Žofia Jurašíková a Helena Trnková 1. miesto v striebornom pásme v I. kategórii a Emma Michalcová s Gabrielou Kubiritovou taktiež 1. miesto v striebornom pásme v II. kategórii. Stali sa tak najúspešnejšími v štvorručnej hre, keďže porota v nej neudelila zlaté pásmo. Aj na túto štvorručnú hru pripravila žiakov p. uč. Sadloňová.

Naši žiaci sa nestratili v konkurencii 90 najlepších žiakov z celého Slovenska, doniesli pekné umiestnenia a patrí im aj ich pedagógom poďakovanie za reprezentáciu našej školy i mesta Púchov.

M.O.