Komenčák sa vzdelával v Bruseli

258

V znení hesla „lepšie raz zažiť ako stokrát počuť“, sa ôsmi pedagógovia zo ZŠ J.A.Komenského zúčastnili intenzívneho 5-denného vzdelávacieho workshopu Future Classroom Lab – trieda budúcnosti. Workshop bol súčasťou projektu Erasmus a konal sa v Bruseli, v dňoch 23.10. – 27.10.2023, pod záštitou European Schoolnet. European Schoolnet alebo Európska školská sieť združuje, vzdeláva, podporuje celoeurópsku spoluprácu medzi učiteľmi a spolupracuje s 34 ministerstvami školstva v rámci Európy.

Náplňou workshopu Future Classroom Lab bolo prepojenie techniky a adekvátnych pedagogických prístupov vzdelávania v modelovom prostredí triedy budúcnosti. Vzdelávacie prostredie triedy budúcnosti podporuje progresívne štýly výučby a učenia, ktoré v sebe integruje 6 učebných zón: bádanie, tvorivosť, prezentovanie, interakciu, spoluprácu a rozvoj. Naši učitelia sa zoznámili s aktuálnymi trendmi vo vzdelávaní, užitočnými vzdelávacími materiálmi a rôznymi aplikáciami. Súčasťou kurzu bola aj vzájomná výmena skúseností a dobrej praxe s učiteľmi z Talianska, Španielska a Grécka.

ZŠ J.A.Komenského aktuálne vytvára nové učebné priestory a postupne zahŕňa do výchovno-vzdelávacieho procesu koncept Future Classroom Lab. Neustále vzdelávanie učiteľov našej školy vytvára spoločnú víziu školy, pričom cieľom je individuálny prístup k žiakovi v aktívnom, podnetnom, a bezpečnom prostredí.

Miroslava Gergelová