Richard Rybníček: Vládne tu chaos a frustrácia

158

Mestá sú sklamané z priebehu rokovania Ústredného krízového štábu, ktorý sa konal dňa 27. januára 2021. Únia miest Slovenska zverejnila vyhlásenie k súčasnej situácii po celoštátnom skríningovom testovaní.

Únia miest Slovenska, po online rokovaní so zástupcami členských miest, vyjadruje sklamanie s priebehom, ako aj s výsledkom dnešného rokovania Ústredného krízového štábu. Súčasnú situáciu považuje za mimoriadne nejasnú a frustrujúcu. Zástupcovia miest sú šokovaní, že štát neberie mestá a samosprávy ako relevantných partnerov a súčasnú situáciu nemá vôbec pod kontrolou.

Prezident ÚMS Richard Rybníček: „Vládne tu chaos a frustrácia. My jednoducho nevnímame, že štát dostatočne reflektuje na odporúčania odborníkov a sme zmätení. Nevieme, čo nás čaká. Mestá však stoja za svojimi obyvateľmi v dobrom aj v zlom a chceme, aby vnímali, že sme tu pre nich. Snažíme sa zo všetkých síl reagovať na súčasnú, mimoriadne náročnú a vyčerpávajúcu situáciu, zodpovedne. Všetci sme už unavení, máme toho dosť, no hlavu hore, musíme vydržať. Spoločne to zvládneme.“

ÚMS sa zároveň jednoznačne ohradzuje voči nekorektnej a zmätočnej komunikácie výsledkov skríningového testovania, ktoré vláda, posledné dni, priebežne zverejňovala. Apelujeme na to, že je nutné, aby vychádzala z finálnych a overených údajov tak, aby nedochádzalo ku dezinformáciám a zmätočným reakciám. Po ďalšom celoslovenskom skríningu jednoznačne vieme, že testovanie je mimoriadne náročné ekonomicky, ľudsky, aj organizačne a bez zástupcov miest a samospráv by štát, ďalší takýto projekt, nedokázal zrealizovať. Rovnako žiadame predsedu vlády, aby prehodnotil svoju rétoriku na adresu miest a samospráv a bral ich ako relevantných a rovnocenných partnerov, bez ktorých nie je možné riešiť žiadnu krízu. V týchto ťažkých chvíľach považujeme za kľúčovú predovšetkým korektnú spoluprácu, aby sme sa všetci dokázali maximálne sústrediť na efektívne riešenia tejto mimoriadne náročnej krízy, ktorú Slovensko, aj celý svet, prežíva.

Zdroj: uniamiest.sk, foto: S. Flimmel