Rozhovor s Františkom Komorom o púchovskom karate

416
2018 Seminár Išiki senzeia

Počiatky organizovaného karate v Púchove spadajú do polovice 80. rokov minulého storočia. Karate sa začalo trénovať oficiálne v Považskej Bystrici v roku 1986 ako krúžok karate pri Dome pionierov a mládeže, lebo všetky lepšie telocvične boli obsadené. Oficiálne v okrese Považská Bystrica, ktorého súčasťou bol aj dnešný Púchovský okres, organizácia Zväzu karate neexistovala a teda nedali sa robiť nižšie súťaže pre začínajúcich karatistov, deti a mládež. V tom čase jeden z okresných funkcionárov Komunistickej strany Slovenska prehlásil, že strana je proti tomu, aby tu trénovali nejakí bitkári.

Karate sa v Púchove začalo trénovať v druhej polovici osemdesiatych rokov minulého storočia a klub viedol Michal Bizoň. Ten spolu s Ilavčanom Kamilom Horákom a Františkom Komorom založili okresnú organizáciu karate. Podarilo sa im to aj napriek okresnému komunistickému papalášovi. Ten sa musel skloniť pred vyššou mocou.

O začiatkoch organizovaného karate, jeho nedávnej minulosti, súčasnosti a budúcnosti sme sa porozprávali s Františkom Komorom.

2003 V.Hajdúková zlato na MSsK 20

Ako sa vám podarilo „zlomiť“ odpor komunistického funkcionára na okrese a vytvoriť klub karate?

V Banskej Bystrici, kde som vyrastal, som chodieval zápasiť okrem materského oddielu Slávia PF Banská Bystrica aj do Červenej hviezdy, kde okrem kamaráta Paľa Trnku, trénovali aj mnohí tvrdí a urastení kriminalisti z krajskej správy Zboru národnej bezpečnosti, s ktorými sa dalo dobre zápasiť. V Slávii PF so mnou trénovali aj deti vysokého krajského policajného funkcionára. Boli to kamaráti a navyše to boli mimoriadne dobrí a úspešní karatisti, tak som sa obrátil na nich s prosbou o pomoc. A tak za pár dní sme zaregistrovali oddiel karate pod Červenou hviezdou Považská Bystrica a začali trénovať. O nejaký čas sme s Kamilom Horákom z Ilavy a Mišom Bizoňom z Púchova založili aj okresnú organizáciu karate. Mali sme trochu problémy po emigrácii Miša Bizoňa do Kanady, ale prežili sme to, a karate sa trénuje už dnes aj v Dubnici, Lednických Rovniach a v Marikovskej doline.

2005 MS WTKA Viareggio

Takže ako sa organizované karate dostalo do Púchova?

Karate sa v Púchove začalo trénovať v druhej polovici osemdesiatych rokov minulého storočia a klub viedol Michal Bizoň. Ja som v tom čase zakladal a trénoval postupne Techniku strojní Praha, kde som študoval, VTJ VVLŠ Košice, kde som bol na vojne a Červenú hviezdu Považská Bystrica, kde som nastúpil do práce. V Púchove koncom deväťdesiatych rokov, po emigrácii Miša Bizoňa do Kanady, klub trénovali niekoľkí nadšenci, ale v čase keď som sa v roku 2000 prisťahoval do Púchova, oficiálne registrovaný klub tu neexistoval. S niekoľkými Púchovčanmi a Petrom Urgošom sme ho následne založili. Boli sme najprv členmi Zväzu karate, ale po sústredení s okinavskými majstrami, ktorí nám ukázali ako vyzeralo ozajstné okinavské karate a po zistení že moji starí kamaráti sú skoro všetci v Slovenskej federácii karate a bojových umení, a po porade s kolegami z Považskej Bystrice a Ilavy sme prestúpili do tradičnejšej SFKaBU. Prvú medailu nám do Púchova doniesla Veronika Hajdúková, ktorá so žltým opaskom vyhrala majstrovstvá vtedajšieho Stredoslovenského kraja v kumite dorasteniek a Matej Komora, ktorý získal medailu v kumite dorastencov.

2012 Carrara MS WTKA

Športový klub PKZ Púchov aj vďaka práci CVČ na ZŠ Gorazdova dosahoval výborné výsledky, mali sme pretekárov, ktorí doniesli na Slovensko medaily zo všetkých najväčších svetových federácií karate (WKC, WKF, WTKA a WUKF). Najúspešnejšia naša pretekárka bola Maja Černá z Banskej Bystrice, ktorá niekoľko sezón zápasila za Púchov a pripravovala aj sústredenia pre našich zápasníkov kumite. Majstrami sveta boli napríklad aj Lukáš a Maťo Čvirikovci, Tomáš Solík, Miroslav Faturík, Zuzka Ďurišová – Revická, Matej Komora, Michal Kunst a ďalší. Na jedných majstrovstvách získala Zuzka Revická, pokiaľ viem ako doposiaľ jediná na Slovensku, cenu fair play. Výsledky sme dosahovali hlavne v mládežníckych kategóriách, starší pretekári sa často po prijatí na VŠ s karate skončili. Medaily z majstrovstiev sveta a Európy doniesli aj Tomáš Čvirik, Maťo Rosina, Štefan Počarovský a iní.

Aký bol pre klub minulý rok? Do vypuknutia pandémie, počas pandémie…

Do vypuknutia pandémie to bol rok ako každý iný. Jedine treba spomenúť, že v posledných rokoch mierne klesal záujem o športovanie vôbec, ale snažili sme sa tomu brániť atraktívnejšou formou tréningu. Po začiatku epidémie nastal útlm, napriek tomu že sme sa snažili trénovať v zmysle nariadení vlády a štátnych orgánov.

2019 Pohár SFKaBU Banská Bystrica

Pandémia tvrdo zasiahla celý šport na svete, určite i váš klub.

V závislosti od situácie sa menili pravidlá tréningu a súťaží. Ako to vplývalo na deti a dospelých a ako klub na opatrenia reagoval?

Karate je bojové umenie a u tých je kontakt medzi súpermi samozrejmý. Ak sa v telocvični strieda 60 cvičencov, tak tých mimoriadne blízkych kontaktov je mimoriadne veľa. Ale to je práve to, čomu je potreba pri epidémiách zabrániť. Karate a kobudo však majú jednu výhodu a tou sú zostavy cvičení zvané kata. Tie vytvorili starí majstri ako nástroj tréningu a predstavujú sled rôznych bojových situácií, ktoré cvičenec rieši technicky, takticky, ale aj strategicky správne, ale bez súpera. Dôležitá je nielen rýchlosť pohybu, účinnosť a tvrdosť úderov, správny sled pohybov, dýchanie a postoje, ale aj porozumenie kata. Vysvetlenie čo ktorý pohyb znemená – bunkai nie je totiž známe všetkým a obzvlášť nebezpečné techniky, útoky na vitálne body alebo smrteľne nebezpečné techniky majstri učia len vybraných. Kata je však možnosť, ktorú môžu cvičenci cvičiť bez kontaktu so súperom a často aj doma. Federácia využila možnosť a začala organizovať súťaže, kde sa pretekári prezentovali videonahrávkami kata a tak aspoň čiastočne nahradili zrušené súťaže.

Majstrovstvá sveta 2019

Ktoré významné domáce či medzinárodné podujatia sa v dôsledku pandémie nekonali?

Od marca 2020 neprebehli žiadne medzinárodné súťaže, na ktorých sa púchovskí karatisti plánovali zúčastniť. Na Slovensku prebehol len jeden pohár SFKaBU. Ale rozbehli sa spomínané súťaže vo video – kata.

Ako a či vôbec prebiehali tréningy počas pandémie?

Najprv sme trénovali na voľnom priestranstve, na nezastrešených ihriskách a podobne, kde sa dali dodržať požadované odstupy. Neskôr sme tréningy skrátili a príležitostne sme trénovali v malých skupinách (5+1), ale nakoniec sme museli prejsť na tréning doma. Pre deti sme nafotili tréningové pokyny a dúfame že trénujú. No predpokladáme, že po testoch pri obnovení tréningov sa aj tak bude musieť začať intenzívnou kondičnou prípravou. Priestory v bytoch nedávajú veľkú možnosť na tréning, hlavne u detí a dorastu.

Aké sú plány klubu na tento rok v prípade, že pominie pandémia?

Samozrejme návrat k bežnému tréningu. Rozbieha sa Európska liga v kata (cez videozáznamy), kde sa plánujeme zúčastniť.

Traja držitelia desiatych danov s Púchovčanmi v Mošovciach

Aký mala pandémia morálny a finančný dopad na klub, nie je ohrozená jeho existencia?

Klub má nastavené hospodárenie tak, že náklady sú hlavne na súťaže, materiálne sme vzhľadom na mnoho dobrovoľníkov, ktorí pracovali zadarmo a šetrili tak zdroje v minulosti, veľmi dobre. Režijné výdavky sú minimálne. Problém je so začiatočníkmi a nižšími pásmi, nakoľko sa pretrhali väzby a budeme im musieť na začiatku venovať mimoriadnu pozornosť, lebo určite veľa zabudli. Mnohí sa budú možno hanbiť začať znova.

Ktorí karatisti z klubu sa pred pandémiou najvýraznejšie presadili na vrcholových domácich a zahraničných podujatiach?

Najlepší z Púchovčanov v bezprostredne predchádzajúcom období bol nepochybne Michal Kunst a Zuzana Revická, ktorí v roku 2019 z majstrovstiev sveta WUKF doniesli zlaté medaily. Bronz získali Nina Jandušíková a Viktória Rosinová. Okrem nich vo svojich kategóriách postúpili medzi prvých šesť Tomáš Čvirik, Maťko Jancík, Nikor Arany, Majka Fedorová, Terézia Rosinová. Z Prievidze z Pohára SFKaBU si doniesli zlato Matej Jancík a Rado Čač. Striebro Matej Behro a bronz Nikol Arany. V online kata súťažiach na Slovensku bodovali viacerí pretekári.

Milan Podmaník, foto: archív PKZ Púchov