Rozhovor s Mariánom Herdelom, novým prednostom Okresného úradu v Púchove

637

Vláda SR dňa 15.7.2020 vymenovala 53 nových prednostov okresných úradov. Novým prednostom Okresného úradu v Púchove sa stal Marián Herdel, ktorý pri tejto príležitosti poskytol Púchovským novinám krátky rozhovor.

Odkiaľ pochádzate, kde ste študovali a žili?

Pochádzam z Novej Dubnice, menšieho mesta na Považí. Tu žijem od narodenia. Pretože v profesijnom živote som veľa cestoval, vždy mi učarovalo menšie mesto na kľudný rodinný život. Študoval som na Univerzite v Prešove a po bakalárskom štúdiu na Pedagogickej fakulte moje štúdium pokračovalo na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.

Aké boli vaše doterajšie pracovné zaradenia?

Dlhodobo som pôsobil v súkromnej sfére. Boli to rôzne riadiace pozície v spoločnostiach na Slovensku a v Českej republike. Pred príchodom na túto funkciu ma zamestnávalo Letisko M. R. Štefánika v Bratislave. Vždy ma fascinovali lietadlá ako také, či už na oblohe, alebo na zemi. Päť rokov som pôsobil ako dispečer.

Aký máte vzťah k mestu Púchov?

Ako dieťa som dosť často chodil do mesta Púchov a neskôr spoznával okolie i neďaleké kúpele. Dá sa povedať, že mesto poznám ako moje rodné mesto. Priebežne sledujem jeho dianie a kultúrny život, aj keď ma predošlá práca zaviala opačným smerom. Mesto Púchov sa mi stalo osudným, tu som stretol svoju manželku.

Aká bola vaša motivácia, s ktorou ste sa rozhodli uchádzať sa o novú pracovnú pozíciu?

Prijal som výzvu a zúčastnil sa výberového konania. Bolo dvojkolové a členovia výberovej komisie rozhodli, že zastávam túto významnú funkciu za okres Púchov. Uvedomujem si, že viesť Okresný úrad je zodpovednosť voči zamestnancom a aj občanom. Profesionálny prístup, odbornosť a tiež ľudskosť sú základy, na ktorých chcem stavať.

S akými plánmi nastupujete do novej funkcie?

Keďže prednosta okresného úradu je „predĺžená ruka štátu“ a patríme pod Ministerstvo vnútra, musím sa riadiť ich pokynmi a smernicami. Už som sa stihol zúčastniť zasadnutia – Združenie obcí Mikroregiónu Púchov. Zachytil som veľa podnetov, ktoré trápia starostov okresu. Pokiaľ bude možné, každý podnet, ktorý nebude v kompetencii okresného úradu, odporučím na príslušný úrad. Mojim cieľom je riadiť chod úradu odborne a citlivo. Aby občan, aj napriek tomu, že nebude vyhovené požiadavke k jeho úplnej spokojnosti, odchádzal s pocitom, že mu bolo poradené ako jeho problém vyriešiť. Respektíve jeho problém zmierniť.

Ktoré aktuálne problémy považujete za prioritné?

Zastávam názor, že kultúra etiky a zlepšenie pracovných podmienok sú vzájomne prepojené. Prioritne už riešim zrýchlenie vkladov na katastrálnom oddelení, pretože som zistil, že je tam dlhodobý výpadok pracovných síl. Postupne vnikám do problematiky, učím sa za aktívnej pomoci vedúcich oddelení a jednotlivých zamestnancov. Už mám predstavu a pripravené podklady na zefektívnenie práce.

Máte svoje obľúbené životné krédo?

Obľúbil som si výrok sv. Konštantína Filozofa, že výkon verejnej služby je užitočnou službou pre spoločnosť, ktorá je zároveň veľkomyseľnou morálnou voľbou a vznešeným povolaním.

Slavomír Flimmel