Púchovský okruh za zdravím – Memoriál MUDr. Vadoviča 2020

119

Klub slovenských turistov Púchov v spolupráci s mestom Púchov pozýva na 45. ročník Púchovského okruhu za zdravím – Memoriál MUDr. Vadoviča, ktorý sa koná v nedeľu 6. 9. 2020.

Trasy jednotlivých túr vedú hornatým terénom s krásnymi vyhliadkami na Púchov a jeho okolie na rozhraní malebných pohorí Javorníky, Strážovské vrchy a Biele Karpaty.

Prezentácia a štart:

Prezentácia: Country Saloon na Nám. slobody v Púchove
Štart: po prezentácií od 7:00 do 10:00 hod.

Pešie túry:

A – 25 km – (Púchov – Holíš – Nimnica, kúpele – Hradisko – Púchov)
B – 15 km – (Púchov – Holíš – Nimnica – Púchov)
C – 10 km – kočíková – (Púchov – Salaš Nimnica – Púchov)
Trasy vedú po turistických značkách a vlastnom značení.

Popis trás:

Trasy sú plánované tak, aby prechádzali Púchovom a jeho blízkym okolím. Označenie a popis jednotlivých trás bude zobrazený na mape v účastníckom liste.

Cieľ:

Trasy majú stanovený cieľ v mieste štartu. Uzávierka trás je o 16:00 hod.
V cieli bude pre vás pripravený kultúrny program, bohatá tombola, skvelý turistický guláš a občerstvenie!!!

Štartovné poplatky:

0,50 € – členovia KST, KČT na predložený preukaz + deti neorganizované do 14 rokov, TOM + dôchodcovia
1,00 € – dospelí – nečlenovia KST
Poplatok zahŕňa náklady na organizáciu, pamätný list a odznak.

Občerstvenie:    

Účastníci si zabezpečia z vlastných zásob. Na štarte, po trase a v cieli bude možnosť zakúpenia občerstvenia.

Ubytovanie:       

Každý účastník si zabezpečí sám v ubytovacích zariadeniach na území mesta Púchov a v jeho blízkom okolí.

Informácie:        

Klub slovenských turistov Púchov
Štefánikova 827/31, 020 01 Púchov
Tel.: 00421908718894, 00421910784680
E–mail: kstpuchov@gmail.com
www.kstpuchov.sk

Ostatné:

Podujatie sa bude konať za každého počasia. Právo na účasť má každý organizovaný i neorganizovaný turista. Deti do 14 rokov sa môžu zúčastniť len v sprievode dospelej osoby. Organizátori žiadajú všetkých účastníkov o dodržanie organizačných pokynov a dodržiavanie zásad ochrany prírody.