Rozhovor s primátorom mesta Rastislavom Henekom

1900

Na svojom statuse na Facebooku ste zverejnili svoje vyjadrenie k skutočnosti, že nebudete v tomto roku už kandidovať na funkciu primátora mesta Púchov. Môžete nám viac objasniť dôvody, ktoré vás viedli k tomuto rozhodnutiu?

Ako som už uviedol vo svojom vyjadrení, to čo sa každému zdá ako samozrejmé a možno to už znie ako klišé: plne si uvedomujem, že zdravie mám len jedno. Pred rokom, keď som opäť dostal šancu žiť plnohodnotný život, sa mi znovu otvorili oči a potvrdil som si základné životné hodnoty a zároveň som si určil hranicu, za ktorú určite neprejdem. Ešte v novoročnom príhovore som sa vyjadril, že plánujem kandidovať na primátora a že moja predvolebná kampaň bude slušná. Napriek všetkým zosmiešňovaniam zo strany opozície, redaktora Vargu a mišúnovcov je faktom, že môj terajší zdravotný stav mi neumožňuje ďalšie štyri roky bojovať a naplno vykonávať funkciu primátora.

Vo svojom stanovisku ste prvýkrát zverejnili svoje výhrady k viceprimátorovi mesta…

Bohužiaľ som nemal ani šťastnú ruku pri výbere svojich dôverných spolupracovníkov. Nečakal som, že práve môj zástupca, ktorý dostal možnosti k ďalšiemu rozvoju kultúry v meste, využije moju neprítomnosť v práci a napriek dovtedajším prísľubom o ďalšej spoločnej spolupráci, ohlási kandidatúru na primátora. Nepovažujem tento postup za čestný. Človek, ktorému dôverujete a vyberiete si ho za svojho zástupcu, dáte mu prístup ku všetkým informáciám a pripravovaným projektom – a on následne počas mojej dovolenky urobí podpásový krok.

Mne nevadí, že ide kandidovať. Je to predsa právo každého občana. Som rád, že sa konečne ľudia neboja a idú svojou cestou presadzovať svoje predstavy ako zlepšiť život v Púchove. Som rád, že si občania môžu naozaj slobodne vybrať z pestrej ponuky najlepšieho kandidáta. Problém však vidím v tom, že ma klamal. Využil projekt mesta – spustenie Župného domu pre verejnosť a všetkých občanov – na realizáciu svojich mocenských túžob. Prečo sa nevzdal funkcie viceprimátora, keď nesúhlasil s tým, ako vykonávam svoju funkciu, ale naďalej v tejto funkcií zostal a využíva ju k svojmu prospechu? Priznávam, že ma táto zrada zabolela a zároveň mi určila presnú hranicu, za ktorú už nepôjdem, pretože naozaj „zdravie mám len jedno“.

Aký máte názor na začínajúcu predvolebnú kampaň?

Musím povedať, že som znechutený z kampane na sociálnych sieťach, kde si človek pod falošným menom dokáže svoju agresivitu prezentovať oplzlými a nechutnými útokmi, klamstvami a ohováraním mňa alebo mojich blízkych. Je však taká doba, doba, kedy si človek pod dojmom beztrestnosti myslí, že môže všetko: vymýšľať, klamať, ohovárať. Je pravdou, že keby som ja robil kampaň, nikdy by som sa neznížil k takýmto krokom a nikdy som nevyužíval klamstvo a ohováranie na zvýšenie mojej možnosti v meste vyhrať voľby. Považujem to za úplne nemorálne a choré. Ako sa viete totiž brániť proti vymysleným zloprajným klamstvám? To sa proste nedá… Chcem preto aj touto cestou požiadať občanov, aby všetky „zaručené“ informácie zo „zaručene objektívnych“ zdrojov brali trošku s nadhľadom a riadili sa vlastnými citmi a rozumom.

Naznačili ste, že pre vás najvhodnejším kandidátom na post primátora mesta je JUDr. Katarína Heneková, ktorá je vašou manželkou. Prečo si myslíte, že by ju mali v novembri ľudia voliť?

Pretože ju poznám, sme jeden team, vždy sme boli jeden team. Myšlienku o jej možnej kandidatúre mi predniesli moji najbližší spolupracovníci, keď som im oznámil, že zo zdravotných dôvodov a hlavne po dohode s lekárom už nepôjdem ďalej. Počul som rôzne zosmiešňujúce správy o nás, ale ja nemám dôvod klamať a tváriť sa, že rodina nie je mojou súčasťou. Katka vždy bola mojou oporou a podporovala ma vo všetkom od začiatku až doteraz. Myslím si, že jej právnické vzdelanie, skúsenosti v právnej oblasti, v oblasti výučby na vysokej škole, ako aj jej dobrovoľnícke aktivity (tri roky ako dobrovoľník poskytuje bezplatné právne poradenstvo), sú zárukou dostatočného kreditu na možnosť uchádzať sa o post prvej primátorky mesta Púchov. Myslím si, že možno práve žena prinesie trochu pokoja do mestskej politiky.

Ako hodnotíte doterajšie štyri roky vášho pôsobenia vo funkcii primátora mesta Púchov?

Boli to štyri ťažké, ale zároveň krásne roky, ktoré mi dali do života veľmi veľa. Spoznal som veľa úprimných a na druhej strane aj veľa falošných ľudí. Napriek všetkému som presvedčený, že sa nám podarilo urobiť mnoho dobrých vecí, ktoré tu po nás zostanú. Splnili sme svoje sľuby zo začiatku volebného obdobia, že investujeme predovšetkým do mestského školstva. Základné školy J.A.Komenského a Gorazdova prešli kompletnou rekonštrukciou a na budovách ZŠ s MŠ Slovanská boli vymenené okná. Obnovili sme aj telocvičňu ZŠ Gorazdova a telocvičňu so školským klubom ZŠ J.A.Komenského. Spustili sme do prevádzky novú materskú školu v zrekonštruovaných priestoroch v areáli ZŠ J.A.Komenského a vymenili okná na Materskej škole na Ulici 1.mája.

Nezabúdali sme ani na mestské časti Horné Kočkovce, Kolonka, Nosice, Vieska, Ihrište a Hoštiná. Obnovili sme kultúrne domy a hasičské zbrojnice, zrekonštruovali viaceré cesty a chodníky. Cesty a chodníky sme obnovili aj v samotnom meste – napr. investovali sme na Dvoroch, na Námestí slobody, na Sedlišti, Pod Lachovcom… Nebudem menovať všetky investičné akcie mesta, pretože toľko priestoru nemám, ale úprimne poviem, že najviac ma tešia nie hmotné investície, ale investície do ľudí, do detí a do možnosti pomôcť im v živote.

Realizovať tieto investičné akcie sme mohli hlavne vďaka tomu, že mesto v posledných rokoch dobre hospodári, čo opakovane potvrdila aj agentúra INEKO. Mesto platí staré dlhy a nevytvára nové. Finančné zdravie mesta sa výrazne zlepšilo a ja verím, že v tomto pozitívnom finančnom vývoji bude pokračovať aj v ďalšom období.

Zhováral sa S. Flimmel.