Úvahy poslanca M. Mišúna o školstve a pandémii covid-19

657

Poslanec Mestského zastupiteľstva v Púchove Marián Mišún si rezervoval priestor vo vianočnom čísle Púchovských novín. V deň uzávierky novín poslal do redakcie svoj článok a žiadal, aby bol zverejnený aj s dvomi grafmi a jeho fotografiou v policajnej uniforme.

Poslanec M. Mišún: Poškodili nelogické protipandemické opatrenia aj púchovské deti?

“Neverte všetkému, čo sa vám predkladá. Skúmajte a presvedčte sa sami o všetkom.” – Jan Amos Komenský

Pred nedávnom širokú verejnosť doslova šokovali podpriemerné výsledky slovenských žiakov v medzinárodnej štúdii OECD (Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) PISA 2022. Podľa zverejnených výsledkov, údajne nielen slovenské deti postupne, ale isto hlúpnu. Čo je ale horšie, práve medzi 15-ročnými žiakmi slovenských základných škôl bol zaznamenaný výrazný prepad ako matematickej gramotnosti, tak aj úrovne čítania s porozumením.

Podľa OECD môže mať na zlých výsledkoch školákov určitý podiel práve zatváranie škôl počas pandémie COVID-19, no uvádza sa aj možnosť negatívneho vplyvu pričastého používanie mobilov vo voľnom čase. Aktuálne sa tak Slovensko v sledovaných ukazovateľoch ocitlo pod priemerom krajín OECD.

Teraz si niektorí z vás určite položili otázku: „Do akej miery predchádzajúca coronatotalitná doba ovplyvnila výsledky a schopnosti našich púchovských detí?“. Myslím si, že realitu negatívneho vplyvu všetkých tých nákladných, no ako sa nakoniec ukázalo nefunkčných protipandemických opatrení na vedomostnú úroveň detí v Púchove dokazujú práve dostupné údaje Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVAM). Veď ako je známe, z celej tej mediálnej coronapropagandy, keď bežný človek mal problém navštíviť vedľajší okres, sa odrazu stala bežná chrípková mutácia, ktorá rovnakou mierou ohrozuje každého z nás, očkovaných aj neočkovaných. Čo je ale horšie, uvedené náročné obdobie pod vedením Igora Matoviča väčšinu z nás nepoškodilo len finančne. Samozrejme pokiaľ nepočítame zisky niektorých vyvolených skupín a možno aj politikov, ktorí obratne zbohatli na výhodných pandemických kšeftoch s testami alebo vakcínami. Následkom zanedbanej lekárskej starostlivosti sa v našej spoločnosti dokázateľne rozšírila pandémia rakoviny, obezity, duševných porúch, ako aj ďalších vážnych zdravotných komplikácii, ktoré neraz končia práve smrťou.

Ako už bolo naznačené, z verejne dostupných výsledkov NIVAM v sledovanom období rokov 2019 až 2023 jednoznačne vyplýva, že žiaci väčšiny púchovských základných škôl, doposiaľ nedokázali dosiahnuť úroveň z obdobia pred pandémiou. Takýto negatívny – postpandemický trend poklesu úrovne vedomostí žiakov sa dokonca prejavil aj medzi žiakmi ZŠ sv. Margity, ktorí pravidelne dosahujú lepšie výsledky ako je celoslovenský priemer. Zároveň ale treba vyzdvihnúť, že aj v tomto roku patrili práve žiaci ZŠ sv. Margity k tým najúspešnejším, s najlepšími výsledkami v testovaní z matematiky, slovenského jazyka a literatúry z pomedzi všetkých základných škôl v rámci mesta Púchov.

Na záver si dovolím tvrdiť, že bez ohľadu na nelogické protipandemické opatrenia, ktoré určite poškodili väčšinu deti by nebolo správne slepo hádzať všetku vinu len na Igora Matoviča. Veď nie len vláda a škola formujú vedomostí našich detí, ale sme to predovšetkým my rodičia, ktorí máme obrovský vplyv na ich budúcnosť. Práve my môžeme rozhodovať o tom, ako trávia svoj voľný čas. Či ho budú tráviť zmysluplne, alebo prepadnú nekontrolovanej a bezcieľnej závislosti, keď trávia dlhé hodiny na mobilných telefónoch, za počítačom alebo pred obrazovkami televízorov. Sme to najmä my rodičia, kto je ich prvým vzorom, kto formuje ich osobnosť. Dnes je už dokázané, že nielen slovenské deti hlúpnu vďaka niektorým „moderným“ vymoženostiam dnešnej doby. A stále sme to my rodičia, kto to môže najviac ovplyvniť.

Marián Mišún, poslanec MsZ,
člen komisie vzdelávania, kultúry, sociálnych vecí, mládeže a športu

——————————————————————————————-

Poslanec Marián Mišún v článku nepíše nič o svojej práci poslanca v uplynulom roku. Naopak – nastoľuje problémy, ktoré nesúvisia s prácou komunálneho politika a na ktorých riešenie nemá kvalifikáciu.

Mišún a jeho strana ĽS NS je známa svojim spochybňovaním závažnosti ochorenia covid-19. Spochybňujú tiež všetky protipandemické opatrenia – nosenie rúšok, karanténu, testovanie, očkovanie, lockdown a pod.

V článku bez vysvetlenia označuje celosvetovo akceptované štandardné protipandemické opatrenia za nelogické a nefunkčné. Tvrdí, že covid-19 ohrozuje rovnakou mierou očkovaných aj neočkovaných. Naznačuje, že pandémia covid-19 bola len propaganda, ktorou politici chceli okradnúť ľudí o peniaze a nastoliť neslobodný totalitný režim.

Takýto text nepatrí do komunálnych novín. Po poslancových opakovaných žiadostiach, že má právo prezentovať svoje názory, som mu ponúkol možnosť zverejnenia článku na webe za podmienky, že článok doplníme o rozhovor, v ktorom čitateľom podrobnejšie rozoberieme danú problematiku.

Rozhovor s M. Mišúnom o nelogických protipandemických opatreniach poškodzujúcich púchovské deti

Púchovské noviny: Ktoré „nelogické protipandemické opatrenia“ mohli poškodiť púchovské deti? Prečo boli nelogické a kto to tvrdí? Aké protipandemické opatrenia by boli logické?

M. Mišún (pôvodnú odpoveď nahradil iným textom po telefonickom upozornení na množstvo logických a gramatických chýb): V súvislosti s použitým slovného spojenia v článku – nelogické protipandemické opatrenia je evidentné, že si ma nepochopil. Aby sme sa teda pochopili, pod pojmom nelogické – mám na mysli zlé, nezmyselné – je to v danom prípade, samozrejme najmä v tom nadpise myslené, respektíve uvedené v dvoch rovinách:

1. Nelogické protipandemické opatrenia používam vo všeobecnosti, narážam na skutočnosť, že vláda robila mnoho nelogických – zlých opatrení, ktoré sa samozrejme netýkali len detí, ale celej spoločnosti. Takže ako nelogické nám ako spoločnosti boli viac na škodu, ako na úžitok. Nakoľko sme ako ľudská spoločnosť tvorení pestrou škálou individualít aj skupín, ako sú napr. deti, rodičia, študenti, dôchodcova, keď vláda spravila niečo nelogické, čo poškodilo spoločnosť, tak to automaticky poškodilo aj deti.

Teda pripájam aj nejaké príklady nelogickosti napr. priebeh testovania. Ako som uviedol, na jednu stranu bolo známe, že testy nemusia nájsť v prvej fáze nákazy žiadne príznaky COVIDU, no napriek tomu vytvoril Matovič zdanie falošného bezpečia. Všetkých ľudí masovo – povinne nahnal testovať. Keď stáli v dlhých radoch, chorí, starí, pričom v momente keď ich aj test označil ako zdravých, už mohli byť dávno nakazení.

Potom pred sviatkami, sa mnohí ľudia s falošnou nádejou, že sú zdraví stretávali. Často krát navštívili svojich rodičov, starých rodičov, pretože výsledky testov neboli vôbec relevantné. Pripomínam, že v čase testovania aj Matovič kritizoval Sulíka, že testy sú nespoľahlivé, že by nimi netestoval ani psa. Čiže malo takéto nespoľahlivé testovanie vlastne logiku? Ja som presvedčení, že skôr poškodilo celú spoločnosť aj deti, pomohlo šíriť nákazu a zároveň nás to stálo obrovské finančné prostriedky a spôsobilo množstvo zbytočných úmrtí.

Ďalší príklad nelogickosti, boli opatrenia ktoré likvidovali mnohých malých obchodníkov, ktorí zo začiatku museli zatvárať prevádzky, pričom rovnaký tovar bolo možné nakúpiť v hypermarketoch. 

Ďalšia nelogickosť napr. bolo, keď do druhého okresu sa rámci Slovenska nedalo vôbec prechádzať, no cestovanie do zahraničia sa úplne nezastavilo. Naši podnikatelia a pracujúci sedeli doma, keď slovenské lyžiarske strediská či akvaparky a hotely boli zavreté, no k moru sa slovenskí turisti letecky dostali. Na lietanie najviac využívali viedenské letisko, keď na hraniciach sa stačilo preukázať letenkou. 

Tu si sám odpovedz, malo to logiku?

A takto by som mnoho pokračovať a pridávať ďalšie a ďalšie hlúpostí, od počiatočnom nosení rúšok v lese, možnosti venčiť psa, ale kočíkovať bábätko bolo zakázané a iné nezmyselné opatrenia, ktoré likvidovali a poškodzovali duchovne, fyzicky, zdravotne a samozrejme finančne celú spoločnosť- aj deti.

2. Nelogické protipandemické opatrenia, ktoré poškodili deti a ich vzdelanie. 

a/ Tu sa opätovne da vo všeobecnosti uviesť, čo je fakt, že dištančné vzdelávanie a zatváranie škôl malo negatívny vplyv na vedomosti detí – na žiakov, ale aj na ich fyzické a duševné zdravie. To je ako sme sa bavili, jasné.

Zároveň, keďže deti mali častokrát bezpríznakový priebeh, alebo neškodný, a teda keď boli nakazené a nosiči vírusu, mohli nakaziť ostatných- rodičov, starých rodičov.

Čo by som považoval za logické? Deti a mladých ľudí by som nechal normálne žiť, chodiť do školy a premoriť , keďže ako je známe, deti a mladi mali takmer nulové príznaky. Ostatnú časť populácie by som vyzýval k zdravému štýlu, v duchu propagácie pohybu, zdravej stravy a podobne. No, keď tak by som vytvoril podmienky na čiastočnú izoláciu rizikových skupín obyvateľstva – starých ľudí, alebo inak chorých a ľudí s. Možno niečo ako švédsky model opatrení. Tiež si myslím, že nebolo správne a logické tlačiť za každú cenu ľudí do očkovania a to najmä v prípadoch, keď mali po prekonaní dostatok protilátok v krvi. Objektívny stav protilátok v krvi sa takmer vôbec nezohľadňoval, jediné čo bolo smerodajné bol interval do 180 dní, ktorý nezohľadňoval individualitu ľudskej imunity.

PN (otázky reagujú na pôvodný text M. Mišúna, ktorý v poslednej redakcii zmenil): To, že covid-19 zabil v celom svete milióny ľudí, ďalším trvalo poškodil zdravie (fyzické aj duševné), sú známe fakty. Ale ty tvrdíš, že nie pandémia, ale nelogické protipandemické opatrenia „určite poškodili väčšinu detí“.

Píšeš, že deti sa zhoršili v matematike a slovenčine pre: testovanie rodičov a starých rodičov, zákaz chodenia bez rúšok, zatváranie obchodov, zakazovanie svadieb a pohrebov. Tomu vôbec nerozumiem. Toto mi pripadá nelogické.

Čakal som odpoveď: Keď deti nechodia do školy, bude to mať negatívny vplyv na ich vzdelanie. To je samozrejmá pravda, ktorá je všeobecne známa. Ale prečo takmer všetky štáty na svete pristúpili k tomuto opatreniu? Určite toto opatrenie nie je nelogické, keď pomohlo spomaľovať šírenie vírusu, ktorý zabíja ľudí. Život je prednejší ako vzdelanie. To je jediné opatrenie, ktoré podľa mňa mohlo poškodiť vzdelanie detí, ale nie je nelogické. Prečo si použil množné číslo?

Otázky kladiem radšej ešte raz, aby si to mohol lepšie vysvetliť. Ktoré „nelogické protipandemické opatrenia“ mohli poškodiť púchovské deti? Prečo boli nelogické a ktorý odborník to tvrdí?

MM: Tu to môžeme pojem nelogickosť alebo aj logickosť protipandemického opatrenia vyjadriť rovnako vo viacerých smeroch, keďže na samotnú pandémiu boli viaceré názory a to aj vedecké.

Jedna vedecká skupina boli odborníci, vzdelaní ľudia a väčšina politikov podporovali prístup prísneho lockdownu, ako aj očkovania, testovania, nosenia rúšok, zatvárania prevádzok a škôl. K tejto skupine sa vo veľkom pripojila aj naša vláda a samozrejme masmédia, ktoré tento trend podporovali a propagovali. Či sa nám to páči, alebo nie, treba si priznať, že v danej skupine mohli zohrať určitú úlohu aj záujmy farma firiem, ktoré majú záujem zarábať a mať zisk. Takže logicky určite nebudú hovoriť, že ich produkt je nepotrebný. A ako je známe, kto má peniaze, môže si zaplatiť odborníkov aj mediálnu podporu.

Rovnako tak ale existuje skupina vedcov, vzdelaných ľudí a politikov, ktorých ale väčšinou nepodporovali vlády a komerčné masmédia a farmaceutický priemysel, pričom naopak volali po voľnejších opatreniach a riadenom premorení populácie, s tým, aby boli najmä rizikové skupiny- starí ľudia, ľudia s oslabenou imunitou, samostatne chránení a izolovaní. Zároveň vyzdvihujúci aktivity podporujúce imunitu a zdravý životný štýl. S pohľadu týchto odborníkov boli zase prísne protipandemické opatrenia nelogické, keďže izolácia, stres, sedenie doma zhoršujú fyzické zdravie ľudí, pričom následkom toho sú zraniteľnejší voči ochoreniam ako chrípka aj koronavírus. Popritom viacerí z radu týchto odborníkov upozorňovali, napr. na nelogickosť testovania PCR. Keď sa pýtaš na môj názor, tak aj osobne túto skupinu vedcov považujem za tú logickejšiu.

Tu by som napr. uviedol odborníkov ako Profesora MUDr. Jána Žaloudíka, ktorý bol veľkým kritikom protipandemických opatrení v Česku., Virologičku MUDr. Hanu Zelenú, popredného českého výskumníka rekombinantných vakcín Prof. RNDr. Jaroslava Turáneka, MUDr. Jiřího Berana, CSc., ale aj MUDr. Andreja Janca, MUDr. Soňu Pekovú a mnohých ďalších. No bohužiaľ títo odborníci, ktorí boli často proti bezbrehému noseniu rúšok, proti vakcínam a ďalším často škodlivým opatreniam záhadne nedostávali dostatočný mediálny priestor. A možno aj preto, že ho nemali zaplatený.

No a čo sa týka o poškodení detí, a nelogickosti v slovenskom školstve počas pandémie, tak sám minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) uvádzal a kritizoval, že mnohých krajinách zostali otvorené školy aj počas tvrdých lockdownov. Kritizoval nelogický prístup regionálnych hygienikov za plošné zatváranie škôl v celých okresoch. „Zatvorili školy, kde mesiac nemali pozitívneho,“ povedal. Sám  odmietol celoplošne zatváranie, ale požadoval individuálny prístup. Nepáčilo, že hygienici zatvárali „na neurčito“ každú jednu školu bez rozdielu. „Ak je škola na tom naozaj zle, nech ju regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) zatvorí na určitý čas. Ale nech nezatvára ‚na neurčito‘ každú jednu školu bez rozdielu, aj tie, ktoré fungujú dobre a majú len minimum tried v karanténe.“ Na sociálnej sieti to napísal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS).

PN: Na otázku „Aké protipandemické opatrenia by boli logické?“ si odporučil švédsky model. Pravdepodobne nevieme o ňom veľa ani ja, ani ty. Pravdepodobne Švédsko ako jediný z 200 štátov sveta nepoužil protipandemické opatrenie zatváranie škôl. Čo tým dosiahlo?

„Švédsko sa na začiatku pandémie dostalo na titulky popredných svetových médií, pretože sa rozhodlo, na rozdiel od iných štátov, nezaviesť prísny lockdown. Krajina doteraz zaevidovala vyše 16.000 úmrtí v súvislosti s covidom. Bilancia je omnoho vyššia ako v susednom Nórsku či Fínsku, kde opatrenia zaviedli hneď na začiatku pandémie.“
www.trend.sk/spravy/svedsko-zrusi-9-februara-vacsinu-opatreni-suvislosti-covidom

Porovnanie výsledkov PISA testov Slovenska a Švédska (zmena 2022/2018):

Švédski žiaci sa v matematike zhoršili približne rovnako a v materinskom jazyku podstatne viac ako slovenskí žiaci.

Matematika
– Slovensko – zhoršenie o 22b. (z 486b. na 464b.)
– Švédsko – zhoršenie o 20b. (z 502b. na 482b.)

Materinský jazyk
– Slovensko – zhoršenie o 11b. (z 458b. na 447b.)
– Švédsko – zhoršenie o 20b. (z 506b. na 487b.)

500b. je priemerný výsledok všetkých štátov OECD

www.oecd.org/publications/pisa-2022-results-volume-i-53f23881-en.htm

Švédsko sa ťažko porovnáva so Slovenskom – má lepšie zdravotníctvo, ľudia rešpektujú odborníkov a ich odporúčania, takmer všetci ľudia sa dali zaočkovať. Na Slovensku boli prísne zákazy, ale málokto ich dodržiaval. Polovica Slovenska verila na konšpiračné teórie a svojim správaním neohrozovala len seba, ale aj zodpovednú časť populácie.

Porovnanie v zaočkovanosti proti covidu-19:
– Slovensko – 102 dávok na 100 ľudí (162. na svete)
– Švédsko – 245 dávok na 100 ľudí (31. na svete)

Konšpirátori možno nájdu vysvetlenie väčších úmrtí a horších výsledkov žiakov vo Švédsku v očkovaní – pravdepodobne zavedené čipy deti osprostievajú a dospelých zabíjajú (myslené ironicky). Aké máš ty vysvetlenie na tieto čísla zo Švédska?

MM: Priznám sa, že v tejto súvislosti som dané údaje zo Švédska neanalyzoval. Ale vidím, že v tomto konkrétnom prípade máš jednoznačne pravdu. Osobne som vychádzal zo zverejneného vyjadrenia Českej školskej inšpektorátu, v ktorom sa explicitne uvádza: „že údaje PISA 2022 vo všeobecnosti naznačujú, že žiaci dosahovali lepšie výsledky vo vzdelávacích systémoch, v ktorých boli školy pre žiakov zatvorené menej ako tri mesiace…“. Ale ako sa hovorí, výnimka potvrdzuje pravidlo. A samozrejme treba si priznať, že v výsledky testov vždy ovplyvňujú aj ďalšie významné faktory. Napríklad, pokiaľ si v nejakej škole vytvoríš triedu z pomedzi nejakých asociálnych a zaostalých osadníkov, tak samozrejme nemôžeš očakávať, že takýto žiaci budú mať dobré výsledky.

PN: Posielam v prílohe tabuľku PISA, kde nájdeš obrovské rozdiely medzi výsledkami žiakov rôznych štátov sveta. Čím si vysvetľuješ, že sa niektoré štáty zhoršili a iné zlepšili? Podobne nechápem, ako mohli spôsobiť „nelogické protipandemické opatrenia“ zlepšenie výsledkov testovania žiakov v materinskom jazyku na ZŠ Gorazdova a ZŠ Mládežnícka (viď tvoje tabuľky). Čím si to vysvetľuješ?

MM: Ako som už naznačil v predchádzajúcej odpovedi, pri každom hodnotení testovania treba brať do úvahy viacero faktorov. Či už konkrétny prístup učiteľov, duševné predpoklady zúčastnených žiakov, aktuálnu klímu triedy, prípadne aj ďalšie. Samozrejme, ten malinký nárast, respektíve zlepšenie výsledkov testovania žiakov v materinskom jazyku na ZŠ Gorazdova a ZŠ Mládežnícka skutočne bol, no zároveň z hľadiska všetkých škôl v meste Púchov a pri zohľadnení matematiky je jasné, že celková úroveň vedomostí púchovských detí sa oproti obdobiu pred pandémiou zhoršila.

PN: Vysvetli mne, ktorý som bol nedávno 4. krát očkovaný proti covidu-19, kto a kde tvrdí, že covid-19 „rovnakou mierou ohrozuje každého z nás, očkovaných aj neočkovaných“? (Len mi nedaj odkaz na nejaký facebookový profil.)

MM: Tak napríklad MUDr. Monika WAKSMUNDSKÁ, ktorá vyštudovala všeobecné lekárstvo na LF UK v Hradci Králové, profesijne pôsobí v odbore patologická anatómie. Patrí k tým českým lekárom, ktorí sa navzdory propagande rozhodli pozrieť si krv očkovaných a vakcínu. Ona napríklad na otázku „Je vakcína účinná?“, odpovedala nasledovne: „No, tí, ktorí ju v sebe majú podľa dostupných údajov, môžu ochorieť rovnako, ako tí, ktorí je nemajú. Obidve skupiny ľudí môžu mať aj ťažký priebeh ochorenia..“

www.nitranoviny.sk/mudr-monika-waksmundska-preco-sa-za-kazdu-cenu-musi-ta-vakcina-dostat-do-tela-kazdeho-cloveka/

PN: V publikácii „Nadúmrtnosť na COVID-19 v kontexte rozhodnutí zdravotnej politiky (roky 2020 – 2022)“ z decembra 2022 sa píše, že pri porovnaní s inými štátmi možno až 21 300 ľudí na Slovensku zbytočne zomrelo na covid-19, pretože bola:

„• zanedbaná príprava na 2. aj 3. vlnu (chýbal plán, metodické usmernenia, zdravotnícke pomôcky, efektívna finančná schéma podpory),
• nevhodná, neodborne a emocionálne ladená komunikácia ohľadne závažnosti situácie (zbytočné zdĺhavé tlačovky) a potreby zavedenia protipandemických opatrení,
• nejednotný prístup vlády v boji proti pandémii, nezhoda v podpore protipandemických opatrení (lockdown ako aj social distancing či očkovanie), neutíchajúca politická nezhoda a dokonca aj vyhýbanie sa dodržiavaniu opatrení niektorými členmi vlády (udeľovanie výnimiek),
• odkladanie včasného lockdownu a chýbajúca dôslednosť pri jeho kontrole,
• neefektívne testovanie (plošné antigénovými testami) s vysokými nákladmi (478 mil. EUR), naopak slabá podpora dostupného cieleného testovania,
• nefunkčné trasovanie a nepodchytenie ohnísk nákazy,
• slabá dôvera ľudí v účinnosť očkovania ako dôsledok šírenia konšpiračných teórií, nejednoznačnej podpory očkovania niektorými členmi parlamentu, ako aj kauza ruskej neschválenej vakcíny Sputnik V viedli k nízkej zaočkovanosti,
• absentujúca dôvera občanov v zdravotnícke inštitúcie/autority.“

V akej odbornej analýze si sa dočítal niečo o „nelogických protipandemických opatreniach“? Naozaj si myslíš, že to bola len chripôčka, ktorá sa dá liečiť vodkou a bromhexinom? Označuješ protipandemické opatrenia použité na Slovensku (a takmer na celom svete) za nefunkčné. Neviem z akých vedeckých analýz vychádzaš. Ja si neviem predstaviť ani v budúcnosti pri ďalšej pandémii iné opatrenia, ako tie, čo boli použité: rúška, testovanie, karanténa, lockdown a očkovanie. Myslím si, že tieto opatrenia určite zachránili milióny životov. Poznáš na svete aspoň jeden štát, ktorý by ich nepoužil? (Myslím, že taký neexistuje.)

MM: Určite nie som zástanca liečenia vodkou, ani bromexinom. Vieš ja mam taký pocit, že ty sa ma za každú cenu pokúšaš zosmiešniť a spochybniť. Ja osobne napríklad uznávam určitú opatrnosť, cielené predchádzanie ochorení u detí tak aj starých ľudí, ale aj ľudí s oslabenou imunitou. Ani nehovorím o chripôčke, veď aj chrípka môže zabíjať. Zároveň som ale jednoznačne zástanca budovania a vyzdvihovania prirodzenej imunity v populácii, chcem aby ľudia športovali, hýbali sa, zdravo žili a najmä deti, pretože tie sú naša budúcnosť. No a čo sa týka tých vedeckých analýz, opätovne sa vrátim k tomu, mali by sme byť opatrní a neveriť všetkému čo sa píše. Ako sa už v minulosti opakovane ukázalo, aj vedci, aj lekári, aj politici a tzv. odborníci môžu byť skorumpovaní, najmä keď im dobre zaplatí nejaká farmaceutická spoločnosť.

PN: Rozhovor s poslancom M. Mišúnom vedený prostredníctvom emailov som chcel viesť ako dialóg. Otázky som chcel dávať po jednej, aby každá nasledovná otázka mohla reagovať na predchádzajúcu odpoveď. Bohužiaľ M. Mišún po prvej otázke dôrazne žiadal, aby som mu poslal všetky svoje otázky, na ktoré chce odpovedať naraz. To som aj urobil, čo výrazne obmedzilo dialóg a skutočné hľadanie pravdy.

Vo svojich odpovediach mi M. Mišún ukázal ako narába s informáciami, ktoré môžu ohroziť zdravie a životy ľudí. V predposlednej odpovedi M. Mišún takmer dokonale odhaľuje to, čo mi na ňom a podobných dezinformátoroch najviac vadí:

1. Dezinformátori zvyčajne útočia nie na rozum, ale na city, nerozmýšľajú logicky, slová používajú veľmi nepresne a zavádzajúco.

MUDr. Waksmundská v citáte netvrdí to, čo M. Mišún vo svojom článku. Netvrdí, že očkovaní a neočkovaní môžu ochorieť „rovnakou mierou“, t.j. že sa rovnako pravdepodobne nakazia, nakazia sa s rovnako vážnym priebehom a s rovnakou prognózou smrti. Pretože opak je pravdou. MUDr. Waksmundská tvrdí, že aj očkovaní sa môžu nakaziť covidom-19. To je to isté, ako tvrdiť, že aj pripútaný vodič auta sa môže pri nehode zraniť. Nie je to isté, ako tvrdenie, že pripútaní vodiči sa pri nehode zrania (zahynú) „rovnakou mierou“ ako nepripútaní.

2. Dezinformátori často nepíšu pravdu.

M. Mišún píše, že MUDr. Waksmundská „profesijne pôsobí v odbore patologická anatómie“. Pravda je ale iná. MUDr. Waksmundská tam pôsobila v minulosti. V Mišúnom odporúčanom rozhovore z r. 2021 hovorí, že je na voľnej nohe, že potrebovala odísť zo systému (štandardného zdravotníctva), že ju trápia problémy ako napr. chemtrails. Ľahko sa dá vygúgliť, že pôsobí ako alternatívna liečiteľka (šarlatánka). Diagnostikuje pacientov mikroskopom, ktorý sa predáva ako detská hračka, lieči zvukom ladičiek, ktoré na svojej webovej stránke za drahé peniaze predáva dôverčivým ľuďom. Keď zistila, že jej dezinformácie sú populárne, snaží sa živiť ako politička. Zatiaľ sa jej to nedarí, ale keby žila na Slovensku, možno by už bola ministerkou zdravotníctva.

www.kapkaprozivot.cz/terapie-zvukem-sound-healing/prodej-ladicek/

https://www.nazorypolitiku.cz/new/pol/93

Za Púchovské noviny sa pýtal: Slavomír Flimmel