Rozhovor s novým prednostom Okresného úradu v Púchove Stanislavom Tarabom

445

Vláda Slovenskej republiky s účinnosťou od 15.12.2023 vymenovala 47 nových prednostov okresných úradov. Novým prednostom Okresného úradu v Púchove sa stal Stanislav Taraba, ktorý poskytol Púchovským novinám krátky rozhovor.

Odkiaľ pochádzate, kde ste študovali a žili?

Pochádzam priamo z Púchova. Základnú školu som navštevoval v Púchove – bola to ZŠ Mládežnícka, stredná škola – inštitút vzdelávania Matador. Ďalej som študoval na Technickej univerzite v Košiciach a International College Pert v Austrálii.

Aké boli vaše doterajšie pracovné zaradenia?

Po skončení vysokej školy som pracoval ako manažér logistiky vo firme Kinex v Bytči, Kysuckom Novom Meste a Skalici. V roku 2011 som založil súkromnú spoločnosť, v ktorej som vykonával funkciu konateľa (do roku 2023).

Aký máte vzťah k mestu Púchov?

Vzťah k mestu Púchov mám výnimočné kladný, v tomto meste som vyrastal, žijem a aj chcem žiť!

Aká bola vaša motivácia, s ktorou ste sa rozhodli uchádzať sa o novú pracovnú pozíciu?

Moja motivácia (ako spomínam už vyššie) je, že tu chcem aj naďalej žiť aj so svojou rodinou, byť nápomocný pri riešení či už drobných, alebo aj závažných problémov, ktoré naše mesto a aj obce v okrese Púchov trápia. Môj predchodca pochádzal niekde z okolia Dubnice a nemyslím si, že by mu Púchov prirástol k srdcu.

S akými plánmi nastupujete do novej funkcie?

S plánmi, skôr by som to nazval s úlohami, s ktorými sa stretávam každý deň, či už sú to problémy nejakej obce, alebo nášho mesta, občanov, podnikateľov, všade, kde okresný úrad zastáva „predĺženú ruku” vlády na riešenie týchto problémov a úloh.

Ktoré aktuálne problémy považujete za prioritné?

Aktuálne problémov je viac: momentálne priehradný múr Nosice, ktorý je pre občanov uzatvorený už skoro tri roky, ďalej v obciach v našom okrese, ktoré sa trápia pre nedostatok vody, alebo naopak pre veľa vody, sezónne záplavy a zosuvy svahov z lokálnych búrok, nevyčistené korytá potokov, kanalizácie alebo aj roky zanedbané kryty civilnej obrany.

Máte svoje obľúbené životné krédo?

Áno, mám jedno, ktoré používam a riadim sa ním: „Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí“. Neviem naisto, kto to povedal, ale mám taký dojem, že to bol Albert Einstein.

Otázky kládol Slavomír Flimmel