Rozhovor s riaditeľom PTSM Ing. Milošom Svobodom o separovaní odpadu

544

Mesto Púchov má ešte stále veľké rezervy v odpadovom hospodárstve.  Najmä je veľký problém naučiť obyvateľov dôsledne separovať komunálny odpad. Mesto financuje nákup nových nádob na separovaný odpad. Opýtali sme sa riaditeľa Podniku technických služieb mesta, s.r.o. Ing. Miloša Svobodu na nový projekt v mestskej časti Dvory:

Mesto sa v rámci rekonštrukcie vozovky a chodníkov miestnej časti Dvory rozhodlo pre osadenie nového typu kontajnerov, ktoré sú zapustené do polovice svojej výšky do zeme. Sú krajšie ako klasické smetné nádoby, na ktoré sú občania doteraz zvyknutí. Efektivita by sa mala ukázať najmä pri vyvážaní a celkovej manipulácii s odpadom. Do nových nádob sa ho zmestí totiž oveľa viac. Výška nových nádob je takmer 3 metre. Majú objem 5 m³, čo je v porovnaní s klasickými nádobami 6-krát viac. Tým, že majú väčší objem, tak intervaly medzi vývozmi odpadu budú podstatne dlhšie. Predpokladáme tiež jednoduchší výber odpadu z nových kontajnerov. V zemi zapustených kontajneroch sú vrecia, ktoré auto s rukou zahákne, zdvihne, vysype a znova nainštaluje. Momentálne sme na Dvoroch nainštalovali 5 kontajnerov. Dva budú na komunálny odpad, ktoré v podstate nahradia 12 klasických 1100-litrových nádob. Potom je tu jeden 5-kubíkový kontajner na plast, ďalší na papier a jeden trojkubíkový kontajner na sklo. Tento spôsob uloženia odpadu odskúšali veľmi úspešne vo viacerých slovenských mestách a dúfam, že v krátkej budúcnosti nainštalujeme viacero takýchto stojísk aj v iných častiach mesta.

Podnik technických služieb mesta nedávno pomáhal pri rozvoze moderných kompostových nádob pre obyvateľov rodinných domov. Málo obyvateľov mesta však vie, že mesto vlastní v Streženiciach veľké kompostovisko, kde vyváža biologicky rozložiteľný odpad.

Kompostovisko, ktoré sa nachádza v bezprostrednej blízkosti mesta Púchov by malo v dohľadnej dobe prejsť rozsiahlou modernizáciou. Aktuálne ho využíva Podnik technických služieb mesta, ktorý sem vyváža najmä pokosenú trávu. Chceme využiť výzvu z Európskej únie na modernizáciu kompostovísk. Sme v štádiu, kedy sa končí tvorba projektovej dokumentácie. V starom kompostovisku je potrebné spraviť nové spevnené plochy, opevnenie celého areálu novým múrom a pletivom. Projekt počíta aj s novým systémom na odvádzanie odpadových vôd. Bude tu nová kanalizácia a nové nádrže na žumpy. Dotácia, o ktorú sa mesto uchádza, by pokryla väčšinu nákladov (až 95%), ktoré s prestavbou súvisia, zvyšok (5%) bude náš príspevok. Cenu celého projektu predbežne odhadujeme na približne na 250 až 300 tisíc eur.

Viacerí občania považujú za separovanie odpadu aj oddeľovanie psieho trusu od ostatného odpadu.

Nie je to pravda – takýto odpad je možné vyhodiť aj do klasických smetných nádob, ktoré sú po meste bežne rozmiestnené. Napriek tomu mesto zakúpilo nové zelené smetné nádoby so symbolom psa, ktoré sme rozmiestnili na miesta, kde ich ľudia potrebovali najviac. Dostali sme výkresy podľa požiadaviek občanov, kde boli vytipované miesta s najväčším výskytom psíkov. Nové nádoby majú aj miesto na sáčky, ktoré sa pravidelne dopĺňajú. Koše sa vysýpajú v pravidelnom intervale 3-krát za týždeň.