Rozlúčka s Vierou Kuzmovou Džupovou (1924-2020)

62

Milovníci slovenského folklóru so zármutkom prijali správu, že vo štvrtok 27. augusta 2020 nás navždy opustila pani Viera Kuzmová Džupová. Posledná rozlúčka so zosnulou sa konala v stredu 2. septembra 2020 v krematóriu v Bratislave. Jej pozostatky napokon spočinú v rodnej zemi, na cintoríne v Mestečku.

Viera Kuzmová sa narodila 8. októbra 1924 v Mestečku v evanjelickej rodine učiteľa Michala Kuzmu. Michal Kuzma organizoval spevácky zbor v Mestečku, s ktorým sa už v roku 1925 zúčastnil Závodov ľudového spevu v Bratislave. Spevácku skupinu, ktorá vystupovala hlavne na národopisných slávnostiach, viedol až do r. 1954.

V Mestečku vyrastala aj Viera Kuzmová spolu so sestrou a bratom (brat Dušan – architekt, autor pamätníka SNP v Banskej Bystrici). Po smrti otca nastúpila na jeho učiteľské miesto. Okrem pedagogickej činnosti sa venovala aj iným oblastiam a prevzala aj vedenie folklórneho súboru. Položila pevné základy folklórnej činnosti v Mestečku. Zostavila viaceré programy a choreografie, z ktorých folklórne súbory z Púchovskej doliny čerpajú dodnes.

Viera Kuzmová Džupová v roku 1960.

„Súbor ľudového spevu a tanca OB Mestečko“ vystupoval už v roku 1956 na festivale vo Východnej. Pre túto príležitosť upravila choreografiu cepového tanca. Pričinila sa o to, aby sa bačovská-pastierska trúba, typická pre Púchovskú dolinu, preniesla z bačovísk a polí na pódia. A to už v roku 1957 v Strážnici aj vo Východnej.

Nasledovali vystúpenia v Terchovej, Martine, Rožnove pod Radhoštěm, Vysokých Tatrách. Do programu „Mlatba“ zaradila mlácenie v šestke. Jej skupina vystúpila na Celoslovenských dožinkoch v Mestečku s programom „Dožinky“. Zorganizoval ich Československý rozhlas roku 1960. V roku 1962 vystúpila v rámci medzinárodnej folkloristickej konferencie s programom „Svadba“. V roku 1965 spolupracovala s Ondrejom Demom pri natáčaní filmu „Ozveny mojej doliny“.

V roku 1963 sa presťahovala do Viničného pri Pezinku. O dianie v obci sa však zaujímala aj vo svojom vysokom veku. Pravidelne sa zúčastňovala Dní obce Mestečko. V roku 2013 jej bolo udelené čestné občianstvo obce Mestečko.

Viera Kuzmová Džupová pri príležitosti udelenia čestného občianstva Mestečka 2013.

„Ale ti, kteříž jiné vyučují,
stkvíti se budou jako blesk oblohy,
a kteříž k spravedlnosti přivozují mnohé,
jako hvězdy na věčné věky.“

Daniel 12,3

Zdroj: FSk Mestečko, obecmestecko.sk

Ospravedlnenie: Redakcia Púchovských novín sa ospravedlňuje za „tlačiarenského škriatka“, ktorý v tlačenej verzii tohto článku prekryl časť textu grafikou oznamu o nábore do FS Váh.