Rozlúčka so ZŠ sv. Margity

467

„Čas večný pohyb je,
jak zvonár denne bije,
pár taktov na rozlúčenie,
a prv, než dokončí spev svojej melódie,
my tiež sa rozlúčime…“

Veršami J. Lenka sa lúčia žiaci, ktorí v tomto šk. r. 2023/2024 končia povinnú školskú dochádzku na Základnej cirkevnej škole v Púchove pod vedením pani riaditeľky, ctihodnej sestry, Ľubice Mišíkovej.

Rodičia zverili výchovu svojich detí škole s istotou, že tu bude rásť ich vedomostná úroveň, že ich triedne kolektívy budú strážené a zároveň sa bude cibriť aj ich charakter v súlade s dôstojnosťou, aká patrí postupne dospievajúcim deťom a mládeži. Dôkazom sú ich výsledky v rôznych súťažiach matematických, fyzikálnych, chemických olympiádach, v umeleckom prednese Hviezdoslavovho Kubína, v športových súťažiach. Výsledky sú svedectvom tvorivého a odborného prístupu a taktu pedagogických pracovníkov k príprave na vyučovanie a k jednotlivým súťažiam. A žiaci môžu povedať:

K životu už zopár vecí viem, tak na rozlúčku poviem len:

že mi je ľúto, za touto školou,
že mi je ľúto, no idem ďalej,
vykročím smelo po ceste priamej.
Vážená pani riaditeľka!
Vážený pedagogický zbor!

My rodičia a starí rodičia, Vám úprimne ďakujeme za naše deti, želáme Vám, aby ste vždy boli pre svojich žiakov úspešnými a neúnavnými hľadačmi pravdy a svetla na ceste ich poznania.

 J. Janíčková