Rýchly výrub drevín v Púchove

554

Minulý týždeň boli pred Divadlom odstránené smreky z dôvodu napadnutia lykožrútom a hrozbe jeho ďalšieho možného rozširovania na mestskú zeleň. V zlom stave bola i vŕba pred ZŠ Komenského, ktorá na prvý pohľad nejavila známky poškodenia. Hrajúce sa deti odhalili jej spráchnivený kmeň, a tak bola spílená, aby sa zabránilo ujme na zdraví žiakov. Otázka údržby zelene a jej výrubu v Púchove sa preberala i v nedávnej minulosti. Napríklad v súvislosti s výrubom stromov na Okružnej ulici.

Stromy ohrozovali okolie

V zelenom páse medzi parkovacími miestami rástlo podľa obyvateľa Púchova a aktivistu Michala Bizoňa 12 ks približne 30-40-ročných stromov Javorovca jaseňolistého, pričom zrezané kmene mali naznačovať úplné zdravie drevín. Tento tzv. pioniersky druh stromu je pomerne krátkoveký a v minulosti bol vysádzaný ako rýchlorastúca okresná drevina. Podľa poslednej novely zákona č. 543/2002 Z. z. je označovaná za invazívnu a je ju možné odstrániť bez povolenia v čase mimovegetačného obdobia. „Vzhľadom na obmedzený priestor pre koreňový systém medzi parkovacími miestami sa ich životnosť ešte skrátila. Koruna týchto drevín bola nevhodne vyvetvená a zároveň sa vyznačovala príznakmi hubových ochorení, ktoré mohlo spôsobiť rozštiepenie korún,“ povedala o drevinách na Okružného ulici Martina Knížatová z Oddelenia životného prostredia na Mestskom úrade (MsÚ) v Púchove. Po obhliadkach boli vyrúbané 2 ks drevín v havarijnom stave a ostatné boli ošetrené zdravotným rezom. „Na pravidelných obhliadkach bolo konštatované, že odstránenie uvedených drevín je len otázka krátkej doby,“ uviedla Knížatová.

Vysoká rýchlosť pri výrube drevín

Výrub stromov v tejto časti mesta vykonávali zamestnanci Podniku technických služieb mesta, s. r. o. (PTMS) a na stanovisko sme sa pýtali aj ich prokuristu Miloša Svobodu, ktorý je zároveň zástupcom spoločníkov bytového domu na tejto ulici. „Výrub sa vykonával na základe ústnych žiadostí a sťažností obyvateľov priľahlých bytoviek po konzultácii s pracovníčkou MsÚ pani Knížatovou, nakoľko invazívne stromy Javorovca k výrubu nepotrebujú písomnú žiadosť, ani rozhodnutie,“ vyjadril sa Svoboda, ktorý sa zároveň odvoláva na mestom prijatý dokument pasportizácie zelene, ktorému sa podľa neho v minulosti nevenovala pozornosť a nevykonávali sa pravidelné orezy a výruby stromov. „PTMS vykonávajú orezy a výruby stromov len po konzultácii a schválení mestom! Je pravda, že výrub bol rýchlo zrealizovaný, ale taký už je štýl práce nového vedenia PTMS,“ uviedol Svoboda. Podľa Knížatovej nie je pravda, že sa v minulosti nevykonávala pravidelná údržba drevín v Púchove. „Môžeme faktúrami dokázať, že to PTSM pravidelne robil. Máme i arboristu pána Kulihu so zahraničným certifikátom, ktorý nám všetky tieto odborné orezy a výruby robí. Rýchlosť tejto mestskej spoločnosti, ktorá nedávno vykonala výrub stromov na Okružnej, je až taká vysoká, že jej zamestnanci iniciatívne odstránili iné 2 stromy v meste, ktoré si vyžadujú povolenie, no ich výrub nebol povolený. V prípade drevín pri ZŠ Mládežnícka vykonávateľ výrubu tiež nečakal na objednávku mesta,“ reagovala Knížatová.

Nová – bezpečnejšia výsadba

Mesto ešte v tomto roku pripravuje v spolupráci s odborníkom a poradcom pre mestskú zeleň Richardom Pekarom výber vhodných drevín, ktoré by mali nahradiť vyrúbanú zeleň v priestore medzi parkovacími miestami na Okružnej ulici. „Chceme sem umiestniť dreviny s pyramidálnym tvarom, aby neohrozovali bezpečnosť okolia. To bola vždy prioritná podmienka pri každej úvahe o výrube javorovcov aj v tejto lokalite,“ uzavrela Knížatová. Od pondelka 18. apríla sa v uliciach mesta Púchov začne masívna výsadba 161 stromov a 204 kríkov, ktorá potrvá do konca apríla.

-pam-