S novým rozdelením nemocníc župa nesúhlasí, žiadať bude zmeny

182

Kategorizácia nemocníc, ktorú pripravilo Ministerstvo zdravotníctva SR rozdelila nemocnice do piatich úrovní podľa poskytovania programových profilov. Nové rozdelenie však nezohľadňuje už súčasnú nepriaznivú situáciu v dostupnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti v Trenčianskom kraji.

Práve v Trenčianskom samosprávnom kraji sú podľa tejto kategorizácie len dve nemocnice II. úrovne, a to Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach a Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica, čo je najmenej zo všetkých samosprávnych krajov. Nemocnicou III. úrovne je len Fakultná nemocnica Trenčín a do I. úrovne ministerstvo zaradilo NsP Myjava a Nemocnicu na okraji mesta v Partizánskom, ale aj nemocnice v Ilave, Handlovej a Bánovciach nad Bebravou.

„Trenčiansky samosprávny kraj bude žiadať preradenie NsP Myjava a Nemocnice na okraji mesta, n. o., Partizánske do II. úrovne nemocníc. Obe nemocnice majú záujem o doplnkové a nepovinné programy pre vyššie úrovne nemocníc. Rovnako Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach a Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica majú záujem o doplnkové programy III. úrovne nemocníc. Tejto téme sa budeme venovať aj na najbližšom zasadnutí Zastupiteľstva TSK koncom januára,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška. Celé stanovisko župy si môžete pozrieť vo videu.   

TSK