Šaliansky Maťko – krajské kolo

687

Dňa 23. februára 2023 sa v Trenčíne konalo krajské kolo v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. Našu školu reprezentovala v I. kategórii Tamara Pšenáková (3.A), ktorá sa v silnej konkurencii umiestnila na krásnom 1. mieste a postupuje do celoslovenského kola. V III. kategórii Natália Obšivanová (6.B) získala od poroty veľkú pochvalu a účastnícky list. Na úspechu dievčat majú zásluhu pani učiteľky Račková a Klinovská, ktoré ich pripravovali. Blahoželáme!

ZŠ Gorazdova