Fašiangový sprievod a pochovávanie basy v Dolných Kočkovciach

604

Tak ako po predchádzajúce roky, aj v tomto roku Dobrovoľný hasičský zbor v Dolných Kočkovciach zorganizoval dňa 18. februára tradičný fašiangový sprievod po obci. Bol opäť prehliadkou rôznorodých masiek a obyvatelia obce sa mohli zabaviť v prítomnosti maškár v pestrofarebnom oblečení, ktoré ako je dobrým zvykom pohostili rôznymi dobrotami – tradičnými šiškami, domácimi dobrotami, a zároveň ako odmenu im do sprievodného vozíka pridali domáce vajíčka a pálenku. Aj keď počasie nebolo ideálne, ale celá akcia bola výborná. Do fašiangového sprievodu sa okrem hasičov zapojili aj zamestnankyne obecného úradu a tiež ďalší obyvatelia obce, ktorých sprevádzala živá hudba heligónkárov a ľubozvučný spev účastníkov sprievodu. Vyvrcholením fašiangov bola tradičná zábava spojená s „pochovávaním basy“, ktorá sa konala dňa 21. 2. 2023 v Kultúrnom dome v Dolných Kočkovciach. V rámci, ktorej ako je už dobrým zvykom sa uskutočnil symbolický obrad pochovávania basy. Pri smútočnom obrade nechýbali plačky, smrtka, farár. So spevom pomohol miestny ženský spevokol s hudobným doprovodom heligonkára. Smútočný prejav bol obohatený patričnou dávkou humoru i nárekom plačiek. Pochovaním basy sme sa rozlúčili so zábavou a veselosťou a Popolcovou stredou začal štyridsaťdňový pôst. Fašiangová zábava bola tento rok spojená aj s ušľachtilou vecou, a to s finančnou zbierkou z dobrovoľného vstupného, ktorá bola venovaná ako finančná pomoc malej Ellie z Púchova, ktorá bojuje s ťažkým ochorením SMA 1. Veľké poďakovanie patrí členom Dobrovoľného hasičského zboru v Dolných Kočkovciach a tiež všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizácií fašiangového sprievodu a zábavy.

Martin Dolinský, starosta obce