Sčitovať sme sa začali od pondelka 15.2.2021

64

Elektronické sčítanie obyvateľov sa začalo 15. februára a potrvá do konca marca 2021. Asistované sčítanie bude podľa novelizovaného zákona možné až do konca októbra 2021.

Sčítanie obyvateľov prichádza na Slovensku po 10 rokoch. Tento raz bude po prvýkrát výlučne elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné. Každý z nás sa sčíta sám, s pomocou svojich najbližších alebo s pomocou asistovanej služby na kontaktnom mieste, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdeme na www.scitanie.sk. Sčítanie je pre každého povinné a v prípade nesplnenia tejto povinnosti  hrozí  pokuta do výšky 250 Eur. Dôležité je vyplniť formulár, ktorý vám nezaberie viac ako 10 minút. Aj takouto formou môžete rozhodnúť o tom, či sa v meste bude stavať škôlka, cyklotrasa alebo nové parkoviska.

Ako to zvládnuť?

1. Obyvateľ sa elektronicky sčíta sám, a to v období od 15.2.2021 do 31.3.2021. Nájdite si elektronický formulár na www.scitanie.sk alebo si stiahnite priamo mobilnú aplikáciu do svojho telefónu. Formulár obsahuje 14 otázok a zadávate údaje, ktoré sú platné k 31.12.2020.

2. Kto sa má sčítať? Všetci obyvatelia Slovenska – teda osoba s trvalým alebo prechodným, či tolerovaným a obvyklým pobytom. Neplnoleté osoby alebo osoby, ktoré nie sú schopné sa sčítať sami, sčíta prostredníctvom elektronického formulára ich zákonný zástupca. Môžu využiť aj službu asistovaného sčítania.

3. Ak nemáte internet, nezúfajte. Štatistický úrad prosí obyvateľov, aby si v rámci rodiny pomohli a pomohli aj príbuzným, ktorí si nevedia s elektronickým sčítaním poradiť. Ak však nikoho nemáte, môžete využiť asistované sčítanie. Čo je asistované sčítanie?

Je to sčítanie vykonané s pomocou asistenta sčítania v kontaktnom mieste, napríklad v klientskom centre na mestskom, či obecnom úrade, alebo sčítanie s pomocou mobilného asistenta sčítania v domácnosti. V ďalších vydaniach PN zverejníme kontaktné miesta a osoby na mestskom úrade, ktoré budete môcť kontaktovať v prípade, ak budete potrebovať pomoc pri sčítaní. Asistované sčítanie potrvá najneskôr do 31. 10. 2021. Prosíme obyvateľov, aby v čo najväčšej miere využili možnosť elektronického sčítania. Pomôžte pri sčítaní svojim starším rodičom alebo blízkym seniorom, ak vás o to požiadajú. Ak nikoho nemáte a neviete si poradiť s vyplnením formuláru, nezúfajte, pomôže vám stacionárny asistent, ktorého číslo bude v blízkej dobe zverejnené. Ak ste imobilní, zavoláte na určené číslo pracovníka mestského úradu a príde k vám domov mobilný asistent.

4. Na čo budete odpovedať?

Formulár je rozdelený na prehľadné okruhy otázok ako doprava, rodina, vzdelanie, zamestnanie, národnosť a vierovyznanie. Odpovede majú mať význam pri plánovaných podporovaných investičných akciách v jednotlivých regiónoch, aby sa mohla napríklad efektívne nastaviť doprava, cestná infraštruktúra, či prímestská doprava.

5. Čo sa stane ak sa nesčítam?

Zákon o sčítaní definuje aj sankcie za nesplnenie si zákonnej povinnosti sčítať sa úplne a pravdivo, a to pokutu vo výške 25 – 250 Eur.

Sledujte prebiehajúcu kampaň ku sčítaniu na webstránke www.scitanie.sk . Informácie nájdete aj na Facebooku, Instagrame a na YouTube – všade pod názvom SODB 2021 alebo Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 a samozrejme, že budeme ako mesto informovať aj na svojich stránkach a v Púchovských novinách.

Zuzana Brindzová, MsÚ Púchov