Karanténa bude od 17. februára povinná po príchode na Slovensko z akejkoľvek krajiny

54

Od stredy 17. februára 2021 od 6. hodiny sa mení režim na hraniciach pri vstupe na územie Slovenskej republiky. Každý prichádzajúci je povinný nastúpiť do 14-dňovej karantény. Najskôr na ôsmy deň môže absolvovať PCR test. Ak bude negatívny, možno karanténu ukončiť. Výnimky budú mať pendleri zo susedných i vzdialenejších európskych krajín a ďalšie skupiny osôb.

Podrobnosti upravuje nová vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 64/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR.

Režim na hraniciach sa sprísňuje v súvislosti s novými mutáciami vírusu SARS-CoV-2. Mutácie viedli k zhoršovaniu epidemiologickej situácie. Ide o krok, ktorý má tlmiť počet ochorení, hospitalizácií a úmrtí.

Karanténne povinnosti

Ruší sa zoznam menej rizikových krajín a možnosť prekročenia hraníc so 72-hodinovým RT-PCR testom.

Osoby, ktoré v posledných 14-tich dňoch navštívili výlučne krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska:

  • sú povinné nastúpiť do izolácie,
  • najskôr na 8. deň izolácie môžu absolvovať RT-PCR test
  • v prípade negatívneho výsledku testu sa izolácia končí,
  • ak test nepodstúpia a izoláciu absolvujú bez príznakov, tá sa skončí po 14-tich dňoch.

Osoby, ktoré v posledných 14-tich dňoch navštívili iné ako vyššie uvedené krajiny:

  • sú povinné nastúpiť do izolácie,
  • izoláciu nemôžu ukončiť bez testovania RT-PCR testom,
  • test možno absolvovať najskôr na 8. deň izolácie.

Deti do 10 rokov musia byť otestované, iba ak tak rozhodne ošetrujúci lekár, izolácia im skončí zároveň s ostatnými členmi spoločnej domácnosti.

Pre všetkých platí povinnosť informovať o izolácii svojho ošetrujúceho lekára. Ak ošetrujúceho lekára na Slovensku nemajú, treba informovať miestne príslušného lekára samosprávneho kraja.

Registračné povinnosti

 povinnosť registrácie na http://korona.gov.sk/ehranica najneskôr bezprostredne po vstupe na územie SR,

 pri príchode letecky je potrebné vyplniť aj elektronický formulár na https://www.mindop.sk/covid/.

Výnimky z karantény

Zostávajú výnimky napríklad pre pendlerov do susedných štátoch, študentov, osoby starajúce sa o blízkych, osoby obhospodarujúce pozemky, pre kultúrnu oblasť, spravodajsko-mediálnu produkciu a podobne. Pri vstupe bude potrebné preukázať sa negatívnym výsledkom antigénového alebo RT-PCR testu nie starším ako 7 dní /dosiaľ 14 dní/.

Pribudla kategória pre vymedzený okruh športovcov v tréningovom procese alebo účasti na profesionálnych súťažiach s podporným stanoviskom MŠVVŠ SR, ktorí budú musieť mať pri vstupe na územie SR negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 48 hodín alebo RT-PCR testu nie starší ako 72 hodín.

Pendleri zo vzdialenejších krajín EÚ, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska, Islandu a Veľkej Británie, osoby ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a osoby, ktoré boli zaočkované aj druhou dávkou vakcíny pred viac ako 14-timi dňami:

  • pri vstupe na územie SR sa musia preukázať antigénovým alebo RT-PCR testom nie starším ako 48 hodín,
  • najneskôr pri vstupe na územie SR sa musia zaregistrovať na http://korona.gov.sk/ehranica
  • musia sa sa podrobiť izolácii, ktorá končí negatívnym výsledkom RT-PCR testu – test však môžu podstúpiť aj okamžite vo vlastnej réžii po vstupe na územie SR. Ak okamžitý test neabsolvujú, po registrácii nastúpia do izolácie (RT-PCR test najskôr na 8. deň, ak je negatívny, izolácia sa končí; bez testovania trvá bezpríznaková izolácia 14 dní).

Výnimky z izolácie a preukazovania sa negatívnym testom budú platiť napríklad pre posádky nákladnej dopravy, záchranárov, pohrebné služby, zástupcov kritickej infraštruktúry , osoby, ktoré potrebujú liečbu či diagnostiku a podobne.

Aktuálne pravidlá po príchode zo zahraničia platné od 8. februára

Pri príchode z európskych krajín sa izolácii môžete vyhnúť predložením negatívneho testu

Osoby, ktoré v ostatných 14-tich dňoch navštívili výlučne krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko a Švajčiarsko, a nepreukážu sa negatívnym RT-PCR testom vykonaným mimo územia SR nie starším ako 72 hodín /v prípade ČR a Rakúska môže ísť aj o negatívny antigénový test nie starší ako 72 hodín/, musia ísť do domácej izolácie. Osoba bude najskôr na ôsmy deň testovaná, v prípade obdržania negatívneho výsledku testu sa izolácia končí. Ak sa osoba testovania nezúčastnila a má bezpríznakový priebeh izolácie, izolácia jej končí po 14 dňoch.

Deti do 10 rokov nemusia byť otestované, izolácia im skončí zároveň s ostatnými členmi spoločnej domácnosti.

Po príchode z ostatných krajín ste povinní nastúpiť do izolácie

Osoby, ktoré v ostatných 14-tich dňoch navštívili iné ako vyššie uvedené krajiny, musia ísť do domácej izolácie a najskôr na ôsmy deň podstúpiť testovanie RT-PCR metódou. Izoláciu ukončujú iba obdržaním negatívneho výsledku testu. Nie je možné ju ukončiť bez testovania a ani jej predísť predložením negatívneho výsledku testu na COVID-19.

Deti do 10 rokov ani v tomto prípade nemusia byť otestované, izolácia im skončí zároveň s ostatnými členmi spoločnej domácnosti.

Vo všetkých prípadoch sa osoby prichádzajúce na Slovensko musia najneskôr bezprostredne pri vstupe na Slovensko zaregistrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica.

Zdroj: minv.sk