Šéfredaktor Púchovských listov Varga opäť klame

828

Bývalý šéfredaktor Púchovských novín Radoslav Varga sa stále nevie zmieriť s tým, že sa musí živiť ako súkromný novinár. Vo svojich novinách Púchovské listy a webe www.puchov.eu opäť lživo zaútočil na svojho bývalého živiteľa – púchovskú radnicu. V Púchovských listoch č. 38 vyšiel článok s názvom „Radnica si počas štátneho smútku vyrobila hanbu“ od Radoslava Vargu. Vraj „Púchovská radnica si vyrobila celoslovenskú hanbu, keďže štátna vlajka na budove mestského úradu zostala počas celého dňa nepohnutá.“

radovan-machan_webNavštívili sme vedúceho Právno-organizačného oddelenia MsÚ Púchov Mgr. Radoslava Machana s otázkou:
Ako to vlastne bolo, naozaj si radnica vyrobila celoslovenskú hanbu?
No neviem, kto by sa mal hanbiť viac. Článok okrem povrchného prístupu k téme a z toho vyplývajúceho mylného hodnotenia obsahuje aj vyslovené klamstvo. Ale po poriadku. Aj takú na prvý dojem samozrejmú vec ako je štátna vlajka upravuje samostatný zákon (pozn.: zákon č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch). Pri podrobnejšom čítaní tohto inak nedlhého zákona, ktoré by iste zvládol pri trochu vôle aj Radoslav Varga, sa však možno dočítať, že štátna vlajka a štátna zástava sú dve rôzne formy jedného zo štátnych symbolov a spôsob a situácie, kedy sa používajú sú rôzne. Vlajka sa vztyčuje na vlajkový stožiar a je teda možné ju spúšťať, zatiaľ čo zástava je vždy pevne spojená so žrďou alebo priečnym rahnom – spoločné však majú to, že pruhy trikolóry sú umiestnené vodorovne. Aby to bolo ešte trochu komplikovanejšie, zákon pozná aj možnosť použitia zástavy vo forme koruhvy, kde pruhy slovenskej trikolóry sú umiestnené na rozdiel od zástavy vertikálne a práve na zvislé umiestňovanie je koruhva určená – zjednodušene možno povedať, že koruhva je zvislá forma zástavy, používaná najmä tam, kde zástava tak nemá možnosť vyniknúť. No a presne túto formu štátnej zástavy majú obyvatelia možnosť vidieť vztýčenú na mestskom úrade. Čím sa však tieto tri formy štátneho symbolu líšia je, že vlajka sa v prípade štátneho smútku spúšťa do pol žrde a čierna vlajka sa pri nej už nevyvesuje, keďže vyjadrenie smútku symbolizuje práve spustenie vlajky. Zástava a koruhva naopak zostávajú na svojom mieste, keďže ich z ich povahy nemožno čiastočne spustiť a dopĺňajú sa čiernou zástavou na znak vyjadrenia smútku. Koniec – koncov, také bolo aj usmernenie z Ministerstva vnútra SR.

A ako to bolo počas štátneho smútku v Púchove?
Na priečelí Mestského úradu sú umiestnené dva stožiare určené na vlajkovú výzdobu – na jednom sa nachádza štátna koruhva a na druhom koruhva mestská. Umiestnené sú tak ako káže zákon – v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna koruhva je z čelného pohľadu umiestnená vľavo. No a čierna zástava bola pri štátnom smútku umiestnená v rámci možností tak, aby bola zreteľne viditeľná a adekvátne vo vzťahu k štátnej koruhve vo vertikálnom umiestnení. Mestský úrad tak svoju povinnosť určite nezanedbal ako to tvrdí tento bývalý mestský multifunkcionár a vlajková výzdoba bola na mestskom úrade upravená v rámci možností úradu správne.

Vo svojom článku Radoslav Varga tvrdí, že čierna zástava bola vyvesená až na poludnie. Je to pravda?
Ak aj možno pri problematike používania štátnych symbolov pripustiť zo strany Radoslava Vargu laxný prístup k téme, tak jeho tvrdenie o vyvesení čiernej zástavy až tesne predpoludním, teda až štyri hodiny po začiatku štátneho smútku je len sprostým klamstvom – v každom prípade je to však výsmechom všetkým občanom, ktorí videli čiernu zástavu vyvesenú už pred ôsmou hodinou rannou.
Nedá mi ešte pripomenúť, že ak Radoslav Varga nie je schopný faktograficky korektne spracovať ani pomerne banálny článok na tému používania vlajky, zástavy a koruhvy – hoci pri významnej a v tomto prípade aj smutnej udalosti – a vyslovene pri tom aj klame, akú hodnovernosť informácií možno očakávať pri iných témach resp. ním prezentovaných „kauzách“. Radoslav Varga si však svoju domácu úlohu v každom prípade splnil a aj tento týždeň sa mu podarilo za cenu klamstva vytvoriť aspoň jeden negatívny článok na adresu súčasného vedenia mesta. Či je jeho motiváciou zatrpknutosť z toho, že po voľbách prišiel o svoje početné funkcie alebo niečo iné, už nechám na posúdenie čitateľov.

Mnohí Slováci nerozlišujú medzi slovami „zástava“ a „vlajka“. Novinár by však mal byť dostatočne vzdelaný a mal by byť schopný tieto slová rozlišovať. Najmä vtedy, keď chce niekoho obviňovať a ohovárať. Naviac dnes v čase internetu si aj nevzdelaný laik ľahko môže nájsť na webe vysvetlenie rozdielu medzi týmito slovami. Púchovčania si už dávno všimli, že novinár Radoslav Varga sa neštíti žiadnej špinavosti. Ale, že pre svoje osobné ciele zneužije aj takú citlivú udalosť ako je pohreb prezidenta republiky, už naozaj prekračuje všetky hranice slušnosti a etiky. Uvádzať nepravdivé informácie a zneužívať ich na osočovanie politických protivníkov v čase, keď ľudia smútia za bývalou hlavou štátu, je odporný novinársky hyenizmus.
Zhováral sa Slavomír Flimmel

plisty_web