Seniorom precvičoval olympionik

122

Do CSS Chmelinec Púchov prijal pozvanie olympijský víťaz v boxe z hier XV. olympiády v Helsinkách z roku 1952 pán Ján Zachara. Tento milý, skromný a pozitívny človek nám vyrozprával svoj príbeh a ochotne odpovedal na otázky klientov. Na záver si zacvičil spolu so seniormi a vysvetlil im dôležitosť pohybu v každom veku.

Aj vo svojich 89 rokoch (v auguste oslávi deväťdesiate narodeniny) je pán Ján Zachara stále aktívny športovec a často trávi voľné chvíle medzi deťmi, ale aj seniormi. Trikrát do týždňa trénuje mladých športovcov. S pánom Zacharom sme sa rozlúčili so želaním pevného zdravia aj do ďalších rokov a s poďakovaním za príjemne strávené dopoludnie.

-mv-