Slávik Slovenska 2019

80
Víťazi 1. kategórie.

CVČ Včielka v spolupráci so ZUŠ Púchov zorganizovala okresné kolo súťaže Slávik Slovenska 2019. Súťaže sa zúčastnilo 23 žiakov, ktorí boli rozdelení do troch kategórií. Žiaci zaspievali dve ľudové piesne – jednu povinnú zo spevníka Slávik Slovenska 2019 a druhú podľa vlastného výberu. Všetky deti podali skvelý výkon, takže porota mala ťažké rozhodovanie, kto sa umiestni na prvých troch miestach v každej kategórií.

V prvej kategórií boli 2 tretie miesta a zvíťazili žiaci z 1.-3. ročníka: 1. Michaela Seková, ZUŠ Púchov, 2. Gabriela Kubiritová, ZŠ Mládežnícka, Púchov, 3. Tamara Papučová, ZŠ E.Schreibera, Lednické Rovne, 3. Katarína Čiková, ZŠ Beluša.

Víťazi 2. kategórie.

V druhej kategórií súťažili deti zo 4.-6. ročníka a úspešné boli: 1. Nikol Repková, ZŠ s MŠ Záriečie, 2. Barbora Žiaková, ZUŠ, Púchov, 3. Matej Synák, ZŠ Beluša.

V poslednej tretej kategórií sa umiestnili na prvom mieste dve súťažiace z 7.-9. ročníka: 1. Vanesa Pihíková, ZŠ E.Schreibera, Lednické Rovne, 1. Tamara Ganátová, ZUŠ Púchov, 3. Viktória Ďuricová, ZŠ Beluša.

Víťazi 3. kategórie.

Všetkým súťažiacim gratulujeme a postupujúcim víťazom z každej kategórie do krajského kola v Trenčíne držíme palce. Ďakujeme pedagógom, ktorí pripravili deti, korepetítorovi Mgr. Petrovi Stupavskému, zároveň aj porote Mgr. Švajdovej, Mgr. Tunegovej, PaedDr. Strýčkovej a tešíme sa na nasledujúci ročník Slávik Slovenska 2020.

Ľudka Bučková Kvaššayová