Slávnostná inštalácia evanjelickej farárky Lenky Rišiaňovej do úradu

1795

Púchovský evanjelický zbor čakala počas uplynulej prvomájovej nedele mimoriadne významná udalosť. Slávnosť inštalácie zborovej farárky Lenky Rišiaňovej.

Uvedenia do úradu sa zúčastnila celá plejáda významných hostí. Slávnostnú kázeň mal biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku Slavomír Sabol. Symbolické kľúče od kostola, Bibliu, sviatostné nádoby, chrámovú agendu a bohoslužobné rúcho – bielu kamžu bez rukávov Lenke Rišiaňovej odovzdával Marián Kaňuch – senior Turčianskeho seniorátu a evanjelický farár v Žiline.

Slávnosti sa zúčastnili nielen cirkevní predstavitelia, ale aj zástupcovia samosprávy: trenčiansky župan Jaroslav Baška, púchovský vicepimátor a primátor mesta Rastislav Henek. Ten v príhovore čerstvo inštalovanej farárke vyjadril radosť: „Som rád, že v túto slávnostnú chvíľu môžem byť tu s vami a medzi prvými vám zablahoželať. Želám vám, aby ste do úradu vnášali všetko pekné a dobré.“

NIelen ako predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, ale aj ako veriaci člen Púchovského evanjelického zboru prial Dohňančan Jaroslav Baška: „Som rád, že ste dostali kľúče od kostola, ktorý budete otvárať všetkým tým, ktorí sem prídu hľadať pokoj a utíšenie.“

Farárka Lenka Rišiaňová sa medzi púchovskými evanjelikmi teší mimoriadnej obľube a úcte, ktorí si ju v nedávnych voľbách vybrali za svoju zborovú farárku. Na slávnostnom obrade inštalácie asistoval aj jej manžel Ondrej Rišiaň, ktorý pracuje ako vojenský dekan na Veliteľstve pozemných síl OS SR.

Po obrade slávnosť pokračovala v záhrade pred kostolom, kde už bola pripravená na zasadenie mladá lipa – strom reformácie. Takéto stromy evanjelické zbory po celom Slovensku postupne vysádzajú na pamiatku blížiaceho sa 500. výročia Lutherovej reformácie (2017).
-tm-
instalacia_fararka_Risianova_9

instalacia_fararka_Risianova_1instalacia_fararka_Risianova_4

 

 

 

 

instalacia_fararka_Risianova_6instalacia_fararka_Risianova_5

 

 

 

 

 

 


instalacia_fararka_Risianova_11instalacia_fararka_Risianova_7

instalacia_fararka_Risianova_13