Slovenská pošta vydáva poštovú známku „100. výročie narodenia Štefana Romana“

225

Slovenská pošta dnes, 16. apríla 2021, vydáva poštovú známku „100. výročie narodenia Štefana Romana“, s nominálnou hodnotou 1,00 €.

Poštová známka rozmerov 44,1 × 26,5 mm, vrátane perforácie, vychádza vo forme tlačového listu s 30 známkami. Známku vytlačila technikou ofsetu v kombinácii s líniovou roskresbou spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o. Motívom poštovej známky je podobizeň zakladateľa Svetového kongresu Slovákov Štefana Romana.

Súčasne s poštovou známkou vychádza obálka prvého dňa s pečiatkou FDC s dátumom 16. 4. 2021 a domicilom mesta Trebišov. Na FDC je javorový list s motívom slovenskej hory Jastrabej veže. Motívom FDC pečiatky je ikona s motívom hlavy Krista z východoslovenského regiónu. FDC vytlačila technikou oceľorytiny spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o. Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, FDC a FDC pečiatky je akad. mal Karol Felix. Autorom líniovej rozkresby poštovej známky a rytiny FDC je akad. mal. Rudolf Cigánik.

PhDr. Ján Chovanec, PhD. o Štefanovi Boleslavovi Romanovi napísal:

„Životná púť 16-ročného chlapca z dediny na východnom Slovensku do sveta priemyselných, politických, cirkevných a kultúrnych dejateľov sa stala legendou. Štefan Boleslav Roman sa narodil 17. apríla 1921 vo Veľkom Ruskove pri Trebišove. V roku 1937 odišiel do Kanady. Tam pracoval na farme i v automobilke, bol aj vojakom Kanadskej armády. Svoju inteligenciu a húževnatosť v novom prostredí vhodne zužitkoval. V roku 1945 začal obchodovať s banskými akciami. Následný nákup koncesie na ťažbu v Elliot Lake katapultoval Š. B. Romana na vrcholné pozície v ťažobnom priemysle. Spoločnosť Denison Mines Ltd. vlastnila najväčšie uránové bane na svete. Štefan Boleslav Roman dostal prezývku Uranium King a jeho spoločnosti nazývali Roman Empire.

Š. B. Roman bol už v mladosti aktívnym organizátorom kultúrneho a spoločenského života Slovákov v Kanade. Ekonomické zázemie i medzinárodné styky mu neskôr umožnili predstaviť svetu tzv. slovenskú otázku. V roku 1970 zvolal do New Yorku zástupcov slovenských krajanských organizácií z celého sveta, kde sa dohodli na založení spoločnej reprezentácie v zápase o štátnu samostatnosť a demokraciu na Slovensku. Svetový kongres Slovákov definitívne ustanovili v roku 1971 v kanadskom Toronte. Š. B. Roman bol jeho predsedom od založenia až do smrti v roku 1988.

V duchovnom erbe Š. B. Romana mal svoje miesto aj symbol gréckokatolíckej cirkvi. V roku 1968 sa zaslúžil o jej obnovenie v Československu, pričinil sa o zriadenie Slovenskej cirkevnej provincie, ale aj o vznik Eparchie sv. Cyrila a Metoda v Toronte. V Markhame pri Toronte postavil monumentálnu Katedrálu Premenenia Pána podľa Chrámu Ochrany Panny Márie v rodnom Veľkom Ruskove. 15. septembra 1984 ju vysvätil pápež Ján Pavol II.

Š. B. Romana vyznamenali Radom veliteľa rytierov sv. Gregora Veľkého i Európskou cenou Karola IV. Tri kanadské univerzity mu udelili čestné doktoráty. Najvyššie kanadské vyznamenanie Order of Canada v deň svojich 67. narodenín už sám prevziať nemohol. Š. B. Roman, jedna z najznámejších slovenských osobností na svetovej scéne, zomrel 25 dní predtým, 23. marca 1988. Slovensko svojho velikána poctilo až v roku 1990 a to Národnou cenou Slovenskej republiky. V roku 1995 mu prezident Michal Kováč udelil najvyššie štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža I. triedy in memoriam.“

Slovenská pošta