Na slovíčko s riaditeľkou MŠ, ul. Mládežnícka Danielou Valentínyovou

586

Daniela Valentínyová je riaditeľkou sedemtriednej MŠ Mládežnícka viac ako pätnásť rokov. Materskú školu navštevuje takmer 150 predškolákov. Počtom detí a tried je najväčšou spomedzi ostatných púchovských materských škôl. V príjemnom rozhovore nám porozprávala viac o sebe a „škôlke“ sama pani riaditeľka.

Na úvod tradičné zadanie: Predstavte sa, prosím, vlastnými slovami našim čitateľom.
Volám sa Daniela Valentínyová. Narodila som sa a žijem celý život v Púchove a keďže som rodená Púchovčanka, som na svoje mesto hrdá a páčia sa mi jeho premeny k lepšiemu. Pracujem v MŠ Mládežnícka, ktorá je najväčšou počtom tried a detí v meste. Ako učiteľka som začínala v Púchove na tejto materskej škole od jej otvorenia v roku 1981 a pracujem v nej doposiaľ. Riaditeľkou som sa stala tesne po revolúcii, v roku 1991. Som matkou dvoch dospelých detí, syna a dcéry. Za svoj osobný životný úspech považujem práve moje deti, ktoré sú už dnes samostatné a robia mi radosť.

Ako by ste sa charakterizovali?
Hovoriť o sebe je náročné, snáď iní by ma vedeli lepšie zhodnotiť. Ak by som mala niečo o sebe povedať a vyzdvihnúť, tak snáď moju vytrvalosť pri plnení úloh, zodpovednosť, empatiu voči okoliu, trpezlivosť. Som tiež vždy ochotná pomôcť všetkým, ktorí to potrebujú.

Aké sú vaše najväčšie pracovné úspechy?
Za svoj pracovný úspech považujem a myslím si, že je pekným ukazovateľom, keď vidím spätnú väzbu so ZŠ Mládežníckou, s ktorou roky spolupracujeme v oblasti prípravy detí do školy. Už pri zápise dosahujú deti veľmi dobré výsledky, čo je vizitkou práce všetkých učiteliek, ale najmä tých, ktoré sa podieľajú na príprave najstarších detí do školy. Počas obdobia mojej riadiacej funkcie som zrealizovala obnovu všetkých pavilónov. Triedy sú vybavené novým nábytkom, vymieňame okná pre posledné tri triedy, ktoré zostali a v budúcnosti plánujeme modernizovať školský dvor a areál školy. Tiež som pyšná na náš školský časopis „Hviezdička“, ktorý vydávame od roku 2002. V celoslovenskej súťaži školských časopisov získal trikrát tretie miesto, naposledy minulý rok v septembri.

ms-mladeznicka-detiKoľko detí momentálne navštevuje MŠ?
Materská škola má sedem tried – šesť tried je s celodennou starostlivosťou a jedna je poldenná, ktorú navštevujú deti dopoludnia. Celkový počet detí je 148. Škola je pavilónového typu, kde sú deti rozdelené podľa vekových skupín. Škola sa nachádza v tichom, nehlučnom prostredí. V blízkosti máme les, rieku Váh, čo ponúka množstvo námetov k práci. Máme veľmi veľký školský dvor, kde deti trávia chvíle najmä v jarných a letných mesiacoch. Vzhľadom na to, že pri zápisoch do materskej školy v posledných rokoch bol enormný záujem o prijatie detí do MŠ, kapacity a stanovený počet detí na triedy, nám nedovoľujú prijať všetky deti. Nemôžeme tak vyhovieť všetkým, ktorí sa o miesto pre svoje deti v materskej škole uchádzajú. Školský dvor je dostatočne veľký a vždy som tvrdila, že keby sme postavili ešte jeden pavilón, určite by sme ho naplnili.

ms-mladeznicka-budova

Aké novinky máte prichystané pre deti v tomto školskom roku?
Tento školský rok chceme zvýšiť predčitateľskú gramotnosť v spolupráci s rodinou, nakoľko návrat ku knihám by mal byť prvoradý. V dnešnom pretechnizovanom svete deti nesiahajú po knihách, čoho výsledkom je slabá komunikatívnosť, jednoduché vyjadrovanie sa nielen s dospelými, ale aj medzi deťmi. Preto majú jednotlivé triedy plne vybavené knižnice, kde môžu deti nájsť literatúru rôzneho žánru. Samozrejme, musíme kráčať s dobou. Práca s interaktívnou tabuľou prináša tiež zaujímavé postrehy, deti si pri práci s tabuľou rozvíjajú logické myslenie, pamäť a pohotovosť. V materskej škole máme tri interaktívne tabule, ďalej tiež tablety, počítače, ktoré deti ovládajú veľmi dobre. Vybavenie školy rôznymi učebnými pomôckami je na dobrej úrovni, čo zvyšuje kvalitu výchovno-vzdelávacej práce. Pokračujeme v projekte „Zdravá škola“ v spolupráci s vedúcou školskej jedálne, ktorá dbá na pestrosť stravy, jej vyváženosť a objemy jedál, čo oceňujú aj cudzí stravníci. Vo vynovenej jedálenskej časti je príjemné stráviť chvíle obeda.

Prečo ste si vybrali funkciu riaditeľky a čo vás lákalo na tejto práci?
Po rokoch učiteľskej praxe a na podnet mojich dlhoročných kolegýň som sa zúčastnila výberového konania, ktoré som úspešne absolvovala a v mojej dlhoročnej riadiacej práci som získala množstvo skúseností, ktoré uplatňujem nielen ako manažérka, ale aj ako človek. Riadiaca práca je náročná, ale i po získaných skúsenostiach sa nedá vždy vyhovieť každému. Radosť v práci znásobuje aj dobrý pocit, keď deti, ktoré začali navštevovať materskú školu po jej otvorení, vodia k nám už svoje deti, čo znamená, že zostali verní miestu, ktoré navštevovali a páčilo sa im tu.

Akým koníčkom sa venujete vo voľnom čase?
Naša práca je náročná, vyžaduje si maximálnu sústredenosť. Práca vo veľkej materskej škole spotrebuje aj veľa energie a preto preferujem oddychové, pokojné aktivity. Keďže bývam vo veľkom rodinnom dome, rada sa venujem nielen záhradke, ale aj úprave balkónov domu, ktoré sú plné kvetov. Blízko lesa, kde žijem, čerpám energiu z prírody. Rada si zájdem do divadla, či vypočujem dobrú hudbu rôznych žánrov.

Prezradíte životné motto, ktorým sa riadite?
V obľube mám rôzne, ale výstižné pre súčasnosť je podľa môjho názoru toto: „Špinavé ruky sa dajú umyť, ale charakter nie.“
Zhovárala sa Barbora Krchňavá
Foto: S. Flimmel