Medzinárodný deň knižníc na ZŠ Gorazdovej

354

Dňa 23.10.2017 sa naša škola, tak ako každý rok, zapojila do celoslovenského projektu Medzinárodného dňa knižníc, ktorého ústrednou témou bola osobnosť M.R.Štefánika. Napriek tomu, že téma bola, najmä pre I. stupeň náročná, podarilo sa nám žiakov nielen zaujať, ale i vytvoriť súčinnosť rôznych vekových kategórií. Na pozvanie pani učiteliek z I. stupňa prišli k nám i deti z troch púchovských materských škôl, ktoré sa od detí dozvedeli zaujímavosti zo života M.R.Štefánika, navštívili našu školskú knižnicu a deviataci im prečítali zaujímavé príbehy. Deti z I. stupňa popri iných aktivitách (knižnica, film…) vyrábali v každej triede mohylu z prinesených škatuliek. Svoje stavby si vyzdobili vlastnými obrázkami o M.R.Štefánikovi. Žiaci II. stupňa plnili rôzne úlohy zamerané na jeho život a prácu. V knižnici pracovali s knihami a vyhľadávali odpovede na zadané otázky, spoločne pracovali s textom, vytvárali prezentácie a plagáty zamerané na rôzne obdobia jeho života. O úspechu tejto akcie svedčia aj pozitívne hodnotenia našich žiakov, ktorí ocenili najmä tvorivosť, zábavu, spoluprácu a tiež získanie nových vedomostí.

Mgr. Mária Šabíková