SOŠ obchodu a služieb – voľba zážitkového vzdelávania

235

V piatok 17. februára sa na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Púchove konal Deň otvorených dverí v duchu fašiangov a plesovej sezóny. Na pôde našej školy sme privítali hlavne žiakov zo základných škôl i so svojimi rodičmi, ktorí majú záujem študovať na našej škole v školskom roku 2023/2024, a to v študijných odboroch (ukončených maturitnou skúškou) – hotelová akadémia (5-ročné štúdium), kozmetik, obchodný pracovník, obchod a podnikanie so zameraním na cestovný ruch (4-ročné štúdium) a učebných odboroch (3-ročné ukončené výučným listom) – kuchár, hostinský, kaderník, cukrár a čašník, servírka. Absolventi učebných odborov môžu pokračovať v nadstavbovom štúdiu (2-ročné ukončené maturitnou skúškou) v odboroch spoločné stravovanie a vlasová kozmetika.

Priateľskú atmosféru Dňa otvorených dverí SOŠOS sprevádzala zmes vôní, chutí, hudby, farieb, ale i explózia emócií radosti sršiaca z usmiatych tvárí hostiteľov i hostí. Vôňa grilovaných klobás šíriaca sa z altánku v areáli školy dráždila čuchové bunky, otvorila chuťové poháriky. Hneď po vkročení do dverí školy si prišli na svoje oči i uši. Návštevníci si mohli pozrieť manekýnky, ktoré predviedli nielen krásne šaty a spoločenské účesy, ale i nápadité masky podporené dekoratívnym líčením našich budúcich kozmetičiek. Už tradične sú naše dni otvorených dverí stretnutiami bývalých pedagógov, študentov i zaujímavých hostí, a tí sa mohli porozprávať a zaspomínať si pri miešaných nápojoch budúcich barmanov, ale i fašiangových špecialitách hotela Študent či študentského hostinca U Fašiangov. Zaujímavým doplnkom bola i ochutnávka jedál nášho bývalého žiaka, kuchára Maroša Fialku z reštaurácie Pri lipe v Dohňanoch, ktorému asistoval náš študent nadstavbového štúdia Juraj Jugáš. Pre všetkých, ktorých priviedol do priestorov našej školy vážny záujem alebo len zvedavosť, pripravili naši študenti spoločne so svojimi pedagógmi a majstrami odborného výcviku množstvo zaujímavých expozícií.

Veľkému záujmu neušla ani učebňa cukrárov, kde sa mohli návštevníci stretnúť i s porotkyňou televíznej šou, našou pani majsterkou Jozefínou Zaukolcovou, a pozrieť si pri práci našich cukrárov, oceniť ich šikovné ruky a priam umeleckú tvorivosť. Študenti ukázali návštevníkom i svoje záujmy o jazyky, šport či výtvarné umenie. Hostia obdivovali i darčekové balenia v Bufeťáčiku či krásne slávnostné tabule. Svoju prácu prezentovali študenti všetkých odborov a naozaj si dali záležať, s hrdosťou ukázali to, čo vedia a čo aj úspešne dokazujú v rôznych súťažiach. Tešíme sa záujmu o prezentáciu a podporu zo strany spolupracujúcich zamestnávateľov: reštaurácie Pri lipe v Dohňanoch, Lidl a ÚPSVaR v Považskej Bystrici. Veríme, že práve toto je cesta ako ukázať možnú budúcnosť našim absolventom a záujemcom o štúdium na našej škole.

Chceme sa touto cestou poďakovať všetkým návštevníkom, ktorí svojou prítomnosťou prispeli k úspechu tohtoročného dňa otvorených dverí. Pripravili sme ho pre nich, a preto nás veľmi teší, ak domov odchádzali spokojní a plní zážitkov.

Adriana Pavlacová