Spojená škola na Kolonke mala „nabitý“ program ERASMUS+

124

Posledné dva mesiace boli naši študenti veľmi aktívni v rámci projektu ERASMUS+. Zúčastnili sa hneď štyroch odborných stáží v štyroch rôznych krajinách a svoje praktické zručnosti či vedomosti si zdokonaľovali v štyroch rôznych odboroch. Okrem toho sme aj my privítali skupinku študentiek zo Španielska, ktoré si od nás odniesli cenné skúsenosti.

Prváci mechatronici z 1.B (Branislav Bakoš, Patrik Janíček, Nikolas Nagy, Stanislav Vačko a Adam Veteška) sa zúčastnili na 3-týždňovej stáži v Brzesku, Poľsku, ktorá sa začala 19. apríla 2023. Za toto krátke obdobie sa toho veľa naučili, ale hlavne si prakticky vyskúšali. Keďže je mechatronika zaujímavá oblasť a stretávajú sa s ňou v živote na každom kroku, žiaci v rámci stáže riešili projekty, ktoré sú aplikovateľné v praxi. Žiaci ešte mechatroniku nemali, a preto pod vedením majstra pána Krysztofa Serafína začali najskôr zo zapájaním pneumatických obvodov, zoznámili sa s možnosťami snímačov a ich využitím v praxi, napríklad ovládanie snímačov cez mobil, snímače pri umývaní rúk, otváraní dverí, no najmä ako „systémy inteligentných domov“. Postupne prešli na riešenie projektov s úlohami zameranými na využitie elektropneumatických obvodov, zoznámili sa s možnosťami PLC a nakoniec naprogramovali PLC, ktoré využili pri zostavení a oživení automatickej linky. Na konci stáže si vyskúšali aj programovanie robota Kawasaki. Chlapci zhodnotili svoju odbornú stáž veľmi kladne a boli nadšení z toho, čo všetko sa naučili a čo všetko si mali možnosť vyskúšať.

Stáž v španielskom Gijone sa uskutočnila od 19.4.2023 do 2.5.2023 a zúčastnili sa jej študentky odboru styling a marketing – Sofia Selcová (2.C), Sára Blahová (3.C), Viktória Čuntalová (3.C), Gabriela Jamrichová (3.C) a Karin Zdražilová (3.C). Dievčatá trávili čas v školských dielňach našej partnerskej školy, kde sa aktívne zapojili do ich programu práce s kožou. Naučili sa, ako si vybrať správnu kožu, vyrezať z nej jednotlivé diely a pripraviť si ich na spracovanie. Z takto pripravených dielov ručne šili kabelky – buď pre seba, alebo ako darček pre niekoho blízkeho. Samozrejme, okrem práce poznávali históriu a kultúru Astúrie, ochutnávali tradičné jedlá a trošku sa podučili španielčine. Podľa slov našich študentiek, zahraničná stáž je vynikajúcim prostriedkom zdokonaliť vlastné jazykové zručnosti, naučiť sa niečo nové a rozvíjať svoje „soft skills“ v neznámom prostredí. Takýmito slovami poďakovali škole za príležitosť zúčastniť sa tejto stáže.

Študenti 2. B triedy, odboru operátor gumárenskej a plastikárskej výroby: Tadeáš Berger, Peter Papšo a Jakub Štec, a odboru mechanik mechatronik: Adam Jancík, Tomáš Kovář a Tomáš Mateička strávili 4 týždne na odbornej stáži v nemeckom Hannoveri. Naši gumári/plastikári sa učili spájať plasty a pri tej príležitosti každý z nich zhotovil krhlu. Druhý týždeň sa venovali výpočtom a podľa zadania vyrábali súčiastky a extrúder. Ohýbaním plastov, sústružením, vŕtaním a vzduchotechnikou sa chalani zaoberali až do konca svojej odbornej stáže.

Mechanici mechatronici počas svojej stáže vyrábali hru „Človeče, nehnevaj sa“, súčiastky a stavebnice, pričom sa zdokonaľovali vo vŕtaní, obrusovaní a vo výpočtoch potrebných k výrobe. Chlapci navštívili aj partnerskú školu Berufsbildende Schullen Neustadt and RBGE, kde strávili jeden celý deň a aktívne sa zúčastnili na vyučovaní. Okrem mnohých zručností a vedomostí, ktoré chalani nadobudli, veľmi prínosnou bola aj exkurzia priamo vo výrobe spoločnosti Continental, kde videli, ako to všetko funguje v „priamom prenose“. Ani vo voľnom čase chlapci nezaháľali a navštívili mnohé zaujímavé miesta: ZOO Erlebnis Hannover, Luftfahrtmuseum Hannover (Múzeum letectva), Autostadt Wolfsburg, Neues Rathaus (radnica) a park, Sea Life a Herrenhäuser Gärten a Landesmuseum Hannover.

Odborná stáž pre odbor výtvarné spracúvanie skla prebehla vo firme Crystalex v Novom Bore v Českej republike. Stáže sa zúčastnili študentky 1.C – Alexandra Beňová, Silvia Jarošincová a Ivana Revúca a študentka 2.C – Lucia Šatková. Dievčatá mali možnosť zistiť viac o priemyselnom dizajne a skúsiť si techniky a technológie využívané pri spracovaní skla, s ktorými sa v školskom prostredí nestretnú. Samozrejme, aj tu využívali svoju kreativitu a zmysel pre dizajn. Obrovskou motiváciou k lepším výkonom boli študentky sklárskej školy z Kamenického Šenova, ktorých stáž prebiehala súčasne s našou. Keďže Erasmus+ nie je len o práci, dievčatá spoznávali aj krásy Libereckého kraja a pri tej príležitosti navštívili Liberec, Zákupy, Sloup, Kamenický Šenov a aj Prahu.

V rámci projektu Erasmus+ sme v našej škole privítali tri študentky zo Španielska, ktoré svoju stáž absolvovali v odevnej firme. Dievčatá si za mesiac stihli nielen zhotoviť vlastný odev, oboznámiť sa s fungovaním malej odevnej firmy, ale tiež spoznať Slovensko a okolité hlavné mestá. Na rozdiel od Slovenska, kde odevné školy takmer zanikli, v Španielsku je tento odbor stále populárny. Nasvedčuje tomu aj veľmi obľúbený televízny program „Maestros de la Costura“, kde súťažiaci musia zhotovovať rôzne odevy. Iný kraj, iný mrav – na Slovensku sa varí a v Španielsku sa šije.

Odborné stáže projektu Erasmus+ prispievajú k zlepšeniu teoretických a praktických zručností a skúseností, poznávaniu cudzích krajín, ich kultúr, zvykov, ale aj jazykových znalostí. Všetci študenti, ktorí sa zúčastnili odborných stáží, boli nadmieru spokojní s prístupom učiteľov, majstrov aj domácich žiakov a keby mohli, vycestujú opäť.

Lenka Prešnajderová, Spojená škola, I. Krasku 491